Descrierea hibrizilor-clone perspective de Lavandula Angustifolia Mill
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
145 0
SM ISO690:2012
BUTNARAŞ, Violeta; GONCEARIUC, Maria; MAŞCOVŢEVA, Svetlana; COTELEA, Ludmila; BALMUŞ, Zinaida. Descrierea hibrizilor-clone perspective de Lavandula Angustifolia Mill. In: Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor. 28 iunie - 1 iulie 2015, Chişinău. Chisinau, Republic of Moldova: 2015, pp. 111-112. ISBN 978-9975-4126-1-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Abstract book. 2015
Congresul "Congresul Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor"
Ediția a X-a , Chişinău, Moldova, 28 iunie - 1 iulie 2015

Descrierea hibrizilor-clone perspective de Lavandula Angustifolia Mill


Pag. 111-112

Butnaraş Violeta, Gonceariuc Maria, Maşcovţeva Svetlana, Cotelea Ludmila, Balmuş Zinaida
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 octombrie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-85362</doi_batch_id>
<timestamp>1603506787</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Abstract book. </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-4126-1-2</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Descrierea hibrizilor-clone perspective de Lavandula Angustifolia Mill</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Violeta</given_name>
<surname>Butnaraş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Gonceariuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Maşcovţeva</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Cotelea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Zinaida</given_name>
<surname>Balmuş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>111</first_page>
<last_page>112</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>