Determinarea stării tehnice a motoarelor în perioada de exploatare prin metoda de diagnosticare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
435 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-18 14:59
SM ISO690:2012
ONU, Ion, VOLEAC, Petru. Determinarea stării tehnice a motoarelor în perioada de exploatare prin metoda de diagnosticare. In: Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor, 30 septembrie 2011, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2011, Vol.28, pp. 196-199. ISBN 978-9975-64-218-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28, 2011
Conferința "Vol. 28 : "
Chişinău, Moldova, 30 septembrie 2011

Determinarea stării tehnice a motoarelor în perioada de exploatare prin metoda de diagnosticare


Pag. 196-199

Onu Ion, Voleac Petru
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2019


Rezumat

In the article is evaluated the method of the tractor engine diagnostics during working period depending on the motor hours by means of the quintile of the iron in the centrifugal sediments.

Cuvinte-cheie
Internal combustion engine, Cylinder, diagnostics