Двигательная сфера и хореография как основа развития волевой сферы дошкольника
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
580 11
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-22 11:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2:792.8 (2)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (2007)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (521)
SM ISO690:2012
МУЛЬКО, Юлия. Двигательная сфера и хореография как основа развития волевой сферы дошкольника. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială , 2019, nr. 3(56), pp. 18-28. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 3(56) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Двигательная сфера и хореография как основа развития волевой сферы дошкольника

Motion sphere and choreography as a basis for volition development at preschoolers

Sfera motrică și coregrafia ca bază a dezvoltării sferei volitive la preșcolari

CZU: 373.2:792.8

Pag. 18-28

Мулько Юлия
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2019


Rezumat

Статья посвящена обзору современных исследований в области изучения факторов и условий развития компонентов воли дошкольника. Наряду с игровой, спортивной и разными видами художественной деятельности, хореографию можно рассматривать как основу для развития волевой сферы ребенка в дошкольном возрасте. Центрированность на стимуляции моторно-двигательной активности ребенка при освоении новых движений под музыку в условиях коллектива тренируются и компоненты воли.

The article is devoted to a review of research on factors and conditions of volitive components at preschoolers. Along with playing, sports and various types of artistic activity, choreography can be considered the basis for volition development at preschoolers. The volitive components can be developed by centering on motor activity through learning new movements to music in a collective.

Articolul este dedicat analizei cercetărilor de ultimă oră cu referire la factorii și condițiile dezvoltării componentelor volitive la preșcolari. Împreună cu activitatea de joc, activitatea sportivă și activitatea coregrafică poate fi fundamentul dezvoltării sferei volitive a copilului în preșcolaritate. Centrarea pe stimularea activității motrice a copilului prin însușirea noilor mișcări pe fundalul muzicii în condițiile de grup antrenează componentele volitive.

Cuvinte-cheie
волевая сфера, воля, компоненты воли, двигательно-моторная сфера, дошкольник, занятия хореографией,

volition, volitive components, motor sphere, preschooler, choreography,

voinţă, componentele voinţei, sfera motrică, preşcolar, activităţi de coregrafie