Considerații privind implicarea serviciilor secrete sovietice și a Cominternului în organizarea rebeliunii de la Tatar-Bunar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1441 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-14 07:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478+4) (4)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (52)
SM ISO690:2012
PONOMARIOV, Vitalie. Considerații privind implicarea serviciilor secrete sovietice și a Cominternului în organizarea rebeliunii de la Tatar-Bunar. In: Plural. History, Culture, Society. 2019, nr. 1, pp. 43-59. ISSN 2345-1262.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Plural. History, Culture, Society
Numărul 1 / 2019 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X

Considerații privind implicarea serviciilor secrete sovietice și a Cominternului în organizarea rebeliunii de la Tatar-Bunar

CZU: 94(478+4)

Pag. 43-59

Ponomariov Vitalie12
 
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2019


Rezumat

This study deals with the involvement of the Soviet secret services and the Communist International in organizing the anti-Romanian rebellion in Southern Bessarabia in September 1924. The article contributes to a better understanding of the Soviet Union’s secret policy towards Romania, focusing on the Bessarabian question. The basic element of this policy was the strategy of „active espionage” which, in general, meant the creation by the Soviet special services of paramilitary formations on the territory of the states bordering on the USSR. These formations were designed for the purpose of diversions, terrorist attacks and other subversive actions, such as organizing rebellions or coup d’etats. According to the author, the events unfolding in September 1924 in Tatar-Bunar were prepared by the Soviet secret services with the aid and cooperation of the Communist International, through the Balkan Communist Federation. The author used a vast array of archival materials, especially numerous unpublished documents from the archives in Chisinau and Bucharest.

Studiul de față tratează problema implicării serviciilor secrete sovietice și a Internaționalei Comuniste în organizarea rebeliunii antiromânești din Basarabia de Sud în luna septembrie 1924. Studiul își aduce aportul la o mai bună înțelegere a politicii secrete a Uniunii Sovietice față de România, focusată pe problema Basarabiei. Elementul de bază al acestei politici îl constituia „spionajul activ” care, la general, însemna crearea de către serviciile speciale sovietice pe teritoriul statelor vecine cu U.R.S.S. a unor formațiuni paramilitare în scopul realizării de diversiuni, atentate teroriste și alte acțiuni de subminare, precum și pentru organizarea de rebeliuni sau lovituri de stat. În opinia autorului, evenimentele din septembrie 1924 de la Tatar-Bunar au fost pregătite de către serviciile secrete sovietice cu concursul Internaționalei Comuniste, prin Federația Comunistă Balcanică. Autorul studiului a folosit un material izvoristic vast, în special numeroase documente nepublicate din arhivele de la Chișinău și București.

Cuvinte-cheie
Interwar Romania, Bessarabia, Tatar-Bunar Rebellion, Soviet Union, soviet „active espionage”, Communist International, Balkan Communist Federation,

România interbelică, Basarabia, rebeliunea de la Tatar-Bunar, Uniunea Sovietică, „spionajul activ” sovietic, Internaționala Comunistă, Federația Comunistă Balcanică