Anxietatea de boală la persoanele seropozitive
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
124 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-14 21:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.96 (38)
Psihologie (1064)
SM ISO690:2012
BALODE, Neli; CAMERZAN, Marina. Anxietatea de boală la persoanele seropozitive. In: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a IX-a , 6-7 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău, 2018: "Print-Caro" SRL, 2018, pp. 86-92. ISBN 978-9975-3277-5-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a , 2018
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
Ediția a IX-a, Chişinău, Moldova, 6-7 decembrie 2018

Anxietatea de boală la persoanele seropozitive

Anxiety sickness in HIV-positive people


CZU: 159.96
Pag. 86-92

Balode Neli, Camerzan Marina
 
 
Disponibil în IBN: 3 octombrie 2019


Rezumat

Articolul își propune drept scop investigarea particularităților stărilor psiho-emoționale și comportamentale ale persoanelor seropozitive, condiționate de modul în care acestea se raportează la boală și își înțeleg rolul în starea proprie de sănătate. Este elucidat rolul atitudinii generale a populației față de HIV/SIDA în instaurarea stărilor psiho-emoționale ale persoanelor infectate, precum și aderența acestora la tratament. Studiul reprezintă o analiză comparativă a anxietății de boală pe care o atestă persoanele infectate versus persoanele neinfectate, astfel punând în evidență efectul produs de boală asupra amplificării somatosensorii persoanei. Eșantionul cercetării este format din 28 de persoane care au beneficiat de consilierea și testarea HIV în cadrul Cabinetului de Consiliere și Testare Voluntară și 12 persoane cu statut HIV pozitiv. Analiza comparativă a variabilelor indică diferențe de grup semnificative. Persoanele seropozitive manifestă o anxietate sporită, în termeni de frică de durere, frică de boală, frică de moarte, sensibilitate mare la schimbări minore în organism și demonstrează un comportament preocupant de simptome, efectele cărora le afectează bunăstarea și funcționarea adecvată. Drept factori majori ai aderenței la tratamentul antiretroviral se atestă stigma socială, autostigmatizarea, susținerea persoanelor apropiate, informația corectă despre tratament, pacea și echilibrul interior. Sunt prezentate un șir de recomandări, care pot contribui la schimbarea atitudinilor față de HIV/SIDA atât a populației neinfectate cât și a populației infectate și afectate.

The article aims to investigate the specifics of psycho-emotional states and behavior of seropositive persons which are indused by their illness attitudes and understanding of their personal role in mantaining the health. The role of society general attitude to HIV/AIDS as a determinant factor of psycho-emotional states of persons living with HIV and their adherence to the treatment is presented. The study represents a comparative analisys of illness anxiety reported by HIV-infected and non-infected subjects, thus emphasising the impact the illness produses on somatosensory amplification. The sample consists of 28 subjects, beneficiaries of Voluntary Councelling and Testing Service, and 12 seropositive subjects. A significant difference of measured variables was found between investigated groups. Seropositive persons manifest high anxiety in terms of fear of pain, illness, death, high sensitivity to minor changes in their body and an exagerated preocupation for simptoms, which altogether affect their well-being and proper functioning. As major factors of adherence to antiretroviral treatment were identified stigma, self-stigmatization, family suport, correct information about the treatment, psychological stability. Some recommendations are provided which can contribute to changing the attitudes to HIV/AIDS of non-infected as well as HIV- infected and HIV-affected persons.

Cuvinte-cheie
aderență, anxietate, atitudine, autostigmatizare, hipocondrie, HIV/SIDA, persoane afectate, persoane infectate, stigma,

Adhearance, anxiety, attitude, self-stigmatization, hypochondriasis, HIV/AIDS, affected persons, infected persons, Stigma