Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
290 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-14 12:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’1 (10)
Limbi (1991)
SM ISO690:2012
BAHNARU, Vasile. Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 120-123. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.

Teodor Cotelnic. Articles and surveys of linguistics.Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.


CZU: 81’1
Pag. 120-123

Bahnaru Vasile
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019