Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
70 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’1 (6)
Limbi (1438)
SM ISO690:2012
BAHNARU, Vasile. Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 120-123. ISSN 0236-3119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119

Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.

Teodor Cotelnic. Articles and surveys of linguistics.Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.


CZU: 81’1
Pag. 120-123

Bahnaru Vasile
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019