Condiționări în formarea identității cultural-lingvistice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
315 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-29 13:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1:37.016.046 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1045)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2304)
SM ISO690:2012
BÂLICI, Veronica. Condiționări în formarea identității cultural-lingvistice. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 104-115. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3419754
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Condiționări în formarea identității cultural-lingvistice

Conditions for cultural-linguistic identity forming


DOI: 10.5281/zenodo.3419754
CZU: 811.135.1:37.016.046
Pag. 104-115

Bâlici Veronica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

Aquality education is the one that goes beyond times of uncertainty and offers superior valuesto human existence. As language is the prerequisite for the establishment of the student’s spiritual world, the relationship with the values promoted through language also has to be emotional, given that thymos or the affective-emotional dimension is one of the basic conditions for education. The specificity of language education is that it addresses the domain of culture from the point of view of linguistic consciousness. The sense of one’s own value, human dignity, the expression of one’s own identity are all conditioned by courage. The ideal and symbol of preserving our identity, the courage to manifest our linguistic consciousness (cultural-linguistic identity) reside in our will to speak in a beautiful and cultivated manner, which is a sign of responsibility and respect towards the human being.

O educație de calitate este aceea care depășește incertitudinile timpurilor și oferă valori superioare existenţei umane. Limbajul fiind condiţia creării lumii spirituale a elevului, relația lui cu valorile promovate prin limbă trebuie să fie și emoțională, deoarece thymos-ul sau dimensiunea afectiv-emotivă este una dintre condițiile de bază ale educației. Specificitatea educației lingvistice constă în faptul că va aborda domeniul culturii din perspectiva conştiinţei lingvistice. Curajul condiționează conştiinţa propriei valori, sentimentul uman al demnităţii, exprimarea propriei identități. Idealul și simbolul demnității noastre identitare, curajul de a ne manifesta conştiinţa lingvistică (identitatea cultural-lingvistică) rezidă în voința de a vorbi mai frumos, a vorbi cult – semn al responsabilității și respectului față de ființa umană.

Cuvinte-cheie
dignity, identity, thymos, courage, will, conscience, linguistic consciousness (cultural-linguistic identity),

demnitate, identitate, thymos, curaj, voinţă, conştiinţă, conştiinţa lingvistică (identitate cultural-lingvistică)