Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice Cum Eclesiastul discută cu Proverbele de Val Butnaru
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
325 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-26 21:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09-3:81’22 (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1485)
Lingvistică. Limbi (2978)
SM ISO690:2012
DRIGA, Ina. Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice Cum Eclesiastul discută cu Proverbele de Val Butnaru. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 95-103. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3419696
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice Cum Eclesiastul discută cu Proverbele de Val Butnaru

Presuppositional structures in the dramatic work Cum Eclesiastul discută cu Proverbele by Val Butnaru


DOI: 10.5281/zenodo.3419696
CZU: 821.135.1(478).09-3:81’22
Pag. 95-103

Driga Ina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

We intend to pursue presuppositional structures in the dramatic work Cum Eclesiastul discută cu Proverbele by Val Butnaru. We have tried to provide relevant examples to illustrate the operation of presuppositions, the value and meanings of which have been an additional challenge for their interpretation. The pragmatic pressuposition is not the mirroring of the speaker’s personal beliefs, nor the mirroring of his motivations or intentions; it is the linguistic expression of how he or she understands to be manifested verbally. The locator must assume the responsibility of the presuppositions, while the lender assumes the responsibility of their effective decoding. Why this double responsibility is needed can be understood by analyzing the presuppositions from a pragmatic perspective.

Ne-am propus să urmărim în lucrarea noastră structuri presupoziționale în discursul operei dramatice Cum Eclesiastul discută cu Proverbele de Val Butnaru. Am încercat să oferim exemple relevante pentru ilustrarea funcționării presupozițiilor, valoarea și semnificațiile cărora au reprezentat o provocare în plus pentru interpretarea lor. Presupoziţia pragmatică nu este oglindirea convingerilor personale ale vorbitorului, nici a motivaţiilor sau intenţiilor sale; este expresia lingvistică a modului în care înţelege să se manifeste, verbal. Locutorul trebuie să-şi asume responsabilitatea presupoziţiilor, în vreme ce alocutorul pe cea a decodării lor eficiente. De ce e nevoie de această dublă responsabilitate putem înţelege analizând presupoziţiile din perspectivă pragmatică la care apelează personajele din opera dramatică Cum Eclesiastul discută cu Proverbele, a autorului basarabean Val Butnaru care a constituit corpusul propriu-zis de lucru.

Cuvinte-cheie
pragmatic presuppositions, dramatic speech, communication, language acts, pragmatics,

Presupoziţia pragmatică, discurs dramatic, comunicare, acte de limbaj, pragmatică