Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
522 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-08 11:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’0:82.09’01 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1311)
Critică literară. Studii literare (189)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 49-63. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3419233
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa

Philological considerations about Sandipa manuscript

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3419233
CZU: 811.135.1’0:82.09’01

Pag. 49-63

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

In this article, we study the philological aspects of a Romanian manuscript copy of the popular novel Sindipa. The Romanian manuscript is entitled Sandipa, adică poveste lui Chir-Împărat and is kept in Russia State Library, under quota 824 (Grigorovici fund). It was dated at the second half of the XVIIIth century and was copied by Ioan Crăciun from Stefanesti, Dorohoi. The collation of the manuscript from Moscow with nine other copies of the novel from Bucharest highlights the fact that the researched Romanian versions – all of them coming from a single prototype – show obvious similarities, but the insignificant differences between the texts are due to the translating solutions and particular adaptations of the copyists.

Articolul examinează aspecte filologice ale unei copii manuscrise românești a romanului popular Sindipa. Manuscrisul românesc, păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei sub cota 824 (fondul Grigorovici) și datat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, este intitulat Sandipa, adică poveste lui Chir-Împărat și a fost copiat de Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi. Colaționarea manuscrisului moscovit cu alte 9 copii bucureștene ale romanului evidențiază faptul că versiunile românești cercetate – toate provenite dintr-un singur prototip – înregistrează evidente similitudini, iar deosebirile nesemnificative dintre texte se datorează copiștilor, care au intervenit cu diverse soluții de traducere și adaptări particulare.

Cuvinte-cheie
copy, dating, page, filiation, phonetics, lexicon, location, manuscript, morphology,

copie, datare, filă, filiaţie, fonetică, lexic, localizare, manuscris, morfologie

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-85032</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-10-01</cfResPublDate>
<cfVol>303-304</cfVol>
<cfIssue>3-4</cfIssue>
<cfStartPage>49</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4300</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/85032</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>copy; dating; page; filiation; phonetics; lexicon; location; manuscript; morphology; copie; datare; filă; filiaţie; fonetică; lexic; localizare; manuscris; morfologie</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>In this article, we study the philological aspects of a Romanian manuscript copy of the popular novel Sindipa. The Romanian manuscript is entitled Sandipa, adică poveste lui Chir-&Icirc;mpărat and is kept in Russia State Library, under quota 824 (Grigorovici fund). It was dated at the second half of the XVIIIth century and was copied by Ioan Crăciun from Stefanesti, Dorohoi. The collation of the manuscript from Moscow with nine other copies of the novel from Bucharest highlights the fact that the researched Romanian versions &ndash; all of them coming from a single prototype &ndash; show obvious similarities, but the insignificant differences between the texts are due to the translating solutions and particular adaptations of the copyists.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Articolul examinează aspecte filologice ale unei copii manuscrise rom&acirc;nești a romanului popular Sindipa. Manuscrisul rom&acirc;nesc, păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei sub cota 824 (fondul Grigorovici) și datat &icirc;n a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, este intitulat Sandipa, adică poveste lui Chir-&Icirc;mpărat și a fost copiat de Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi. Colaționarea manuscrisului moscovit cu alte 9 copii bucureștene ale romanului evidențiază faptul că versiunile rom&acirc;nești cercetate &ndash; toate provenite dintr-un singur prototip &ndash; &icirc;nregistrează evidente similitudini, iar deosebirile nesemnificative dintre texte se datorează copiștilor, care au intervenit cu diverse soluții de traducere și adaptări particulare.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11999</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-10-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-85032</cfFedIdId>
<cfFedId>10.5281/zenodo.3419233</cfFedId>
<cfStartDate>2019-10-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11999</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11999-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-10-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Verebceanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Galaction</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>