Rampa, o publicație unică în presa românească. Perioada 1911-1921
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
317 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-30 12:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1:7 (2)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1485)
ARTE. RECREAȚIE. DISTRACȚII. SPORT (3377)
SM ISO690:2012
SUSAI, Stefan Marcel. Rampa, o publicație unică în presa românească. Perioada 1911-1921. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 41-48. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3419149
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Rampa, o publicație unică în presa românească. Perioada 1911-1921

Rampa, a unique publication of the Romanian press in the period of 1911-1921


DOI: 10.5281/zenodo.3419149
CZU: 821.135.1:7
Pag. 41-48

Susai Stefan Marcel
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

Rampa was remarked as a daily new spaper of theatre, music, art and literature, published in Bucharest, whose first issue appeared on 16 October 1911, at the initiative of N.D. Cocea and Alexandru Davila, an informative, critical and guidance paper for artists and the public. The first issue was sold in 3,000 copies, requiring reprinting to meet the high demand. For a long time Rampa has meant the only specialized daily new spaper in the world. In this article, we retrospectively present the first life decade of the publication. Between 1915 and 1918, the publication was entitled Rampa Nouă Ilustrată, led by its new director, M. Faust-Mohr. Rampa had many collaborators, such as N.D. Cocea, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Eugen Lovinescu, Liviu Rebreanu, Alexandru Macedonski, Ioan Alexandru Bratescu-Voinesti, Constantin I. Nottara, Benjamin Fundoianu, Mihail Sebastian, Ovid Densusianu, Dimitrie Anghel.

Rampa s-a remarcat ca un cotidian de teatru, muzică, artă și literatură, publicat la București, al cărui prim număr a apărut la 16 octombrie 1911, din inițiativa lui N.D. Cocea și Alexandru Davila, un organ de informație, de critică și de îndrumare pentru artiști și pentru public. Primul număr s-a vândut în 3000 de exemplare, fiind nevoie de o retipărire pentru a putea satisface cererea nesperat de mare. Rampa a însemnat pentru mult timp singurul cotidian de specialitate din lume. În acest articol prezentăm retrospectiv primul deceniu de viață al publicației. Între 1915 şi 1918, cotidianul a apărut sub denumirea de Rampa Nouă Ilustrată, sub conducerea noului director M. Faust-Mohr. Rampa a avut de-a lungul timpului numeroși colaboratori, printre care: N.D. Cocea, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Eugen Lovinescu, Liviu Rebreanu, Alexandru Macedonski, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, Constantin I. Nottara, Benjamin Fundoianu, Mihail Sebastian, Ovid Densusianu, Dimitrie Anghel.

Cuvinte-cheie
publication, writers, théâtre, cultural climate, our literature, novels, state of the press, readers, Romanian Academy, philological polemics, Romanian publishing environment,

publicaţie, scriitori, teatru, climatul cultural, literatura de la noi, romane, starea presei, cititori, Academia Română, polemici filologice, peisajul publicistic românesc