O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
91 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-21 00:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09(092) (23)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1149)
SM ISO690:2012
NEDELCEA, Tudor. O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 28-40. ISSN 0236-3119.
10.5281/zenodo.3419099
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119

O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”

A new sacrifice


CZU: 821.135.1.09(092)
DOI: 10.5281/zenodo.3419099
Pag. 28-40

Nedelcea Tudor
 
Universitatea din Craiova
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

The author, known as one of the most important eminescologists (a specialist in studying the life and work of M. Eminescu), answers the denigrating attacks on our national poet, launched by the Bucharest Dilemma magazine (No. 265/1998) and continued by other assumed Romanian intellectuals. The author demonstrates that some of these Romanian detractors have gained administrative functions in culture and politics.

Autorul, cunoscut ca unul din cei mai importanţi eminescologi (specialist în studierea vieţii şi operei lui M. Eminescu) răspunde atacurilor denigratoare la adresa Poetului nostru naţional, lansat de revista bucureşteană „Dilema” (nr. 265/1998) şi continuată de alţi pretinşi intelectuali români. Autorul demonstrează că unii din aceşti denigratori români au câştigat funcţii administrative în cultură şi în politică.

Cuvinte-cheie
Eminescu, Romanian literature, detractors, press, culture, politics,

Eminescu, literatura română, denigratori, presă, cultură, politică