Delimitări şi precizări terminologice. Formele de auctorialitate şi vorbire nondirectă în roman
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-25 15:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09-31 (2)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1485)
SM ISO690:2012
GAVRILOV, Anatolie. Delimitări şi precizări terminologice. Formele de auctorialitate şi vorbire nondirectă în roman. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 23-27. ISSN 1857-4300.
0000-0001-6861-8876
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Delimitări şi precizări terminologice. Formele de auctorialitate şi vorbire nondirectă în roman

Terminological definitions and specifications. Forms of auctoriality and indirect speechin a novel


DOI: 0000-0001-6861-8876
CZU: 821.135.1.09-31
Pag. 23-27

Gavrilov Anatolie
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

In this article, we are going to study the concept of author in close connection with the novel as the art of the word, hence in the relationships with the forms of auctoriality. If the direct intentional word predominates in other genres, different forms of auctorialityare present in the novel, and the non-direct word (refractive, refracted) predominates, which establishes a wide range of relationships with the word of the hero. The evolution of the novel is reaching a new philosophy of the language –self-criticism of the language.

În acest articol vom aborda conceptul de autor în strânsă legătură cu romanul ca artă a cuvântului, deci în raporturile care se stabilesc cu formele de auctorialitate. Dacă în alte genuri predomină cuvântul direct intenţional, în roman se dezvoltă diferite forme de auctorialitate, dar predomină cuvântul nondirect (refrangibil, refractor) care stabileşte cu cuvântul străin al eroului o gamă largă de relaţii. În evoluţia romanului ce ajunge la o filosofie nouă a limbii – autocritica limbajului.

Cuvinte-cheie
Forms of auctoriality, direct intentional word, refractive word, refracted word, indirect speech, trinity of subject, ways of creating the language image,

Formele de auctorialitate, cuvânt direct intenţional, cuvântul refractat, cuvântul refractor, vorbirea nondirectă, trinitatea subiectului vorbirii, modalităţile de creare a imaginii limbajului