Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
452 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-02 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.11:374 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1742)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (120)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Carolina; GUŢU, Vladimir. Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2019, nr. 5(125), pp. 49-58. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles

Cultura organizațională și comunicarea managerială – factori de asigurare  a continuității între cicluri de învățământ superior


CZU: 378.11:374
Pag. 49-58

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2019


Rezumat

This paper addresses the issue of establishing a theoretical and methodological framework for achieving the connection between higher education cycles from the perspective of organizational culture and managerial communication. In this context, the level of realizing continuity is regarded as one of the indicators of organizational culture, and managerial communication - as a means of ensuring this level. It also establishes the guidelines for achieving the continuity and the attributions of the managerial structures in this respect.

În articol este abordată problema privind stabilirea unui cadru teoretic și metodologic de realizare a conexiunii între cicluri de învățământ superior din perspectiva culturii organizaționale și comunicării manageriale. În acest context, nivelul de realizare a continuității este privit ca unul dintre indicatorii culturii organizaționale, iar comunicarea manage-rială – ca un mijloc de asigurare a acestui nivel. De asemenea, se stabilesc liniile directoare de realizare a continuității și atribuțiile structurilor manageriale în acest sens.

Cuvinte-cheie
organizational culture, managerial communication, continuity, higher education cycles, organizational structures, managerial attributions,

cultura organizaţională, comunicare managerială, continuitate, cicluri de învăţământ superior, structuri organizaționale, atribuții manageriale

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Organizational culture &amp; managerial communication &ndash; factors of assuring continuity between &nbsp;higher education cycles</p>">
<meta name="citation_author" content="Ţurcanu Carolina">
<meta name="citation_author" content="Guţu Vladimir">
<meta name="citation_publication_date" content="2019/09/29">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) ">
<meta name="citation_volume" content="125">
<meta name="citation_issue" content="5">
<meta name="citation_firstpage" content="49">
<meta name="citation_lastpage" content="58">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/07.%20p.49-58.pdf">