Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
389 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-02 21:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.1:378.14 (1)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (102)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1677)
SM ISO690:2012
REPIDA, Tatiana; ŢURCANU, Carolina. Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2019, nr. 5(125), pp. 18-25. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

Non-formal education within the university of the perspective  of the interconexition and continuation between higher education cycles


CZU: 374.1:378.14
Pag. 18-25

Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2019


Rezumat

În articol este abordată problema educației nonformale (extracurriculare) din perspectiva realizării interconexiunii și continuității între cicluri de învățământ superior. Accentul se pune pe analiza educației nonformale ca subsistem al sistemului de învățământ, a particularităților educației nonformale în cadrul universitar etc. Totodată, sunt propuse unele sugestii de realizare a educației nonformale în cadrul ciclurilor de învățământ universitar.

The article deals with the issue of non-formal (extracurricular) education in terms of interconnection and continuity between higher education cycles. The emphasis is on the analysis of non-formal education as a subsystem of the education system, the particularities of non-formal education within the university framework, etc. At the same time, some suggestions for the realization of non-formal education are proposed within the academic education cycles.

Cuvinte-cheie
educaţie formală, educaţie nonformală, educaţie informală, activități de educație nonformală, învă-țământ nonformal, activități extracurriculare,

formal education, non-formal education, informal education, non-formal education, non-formal education, Extracurricular activities