Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
219 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-27 16:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.74[338+316](575) (2)
Demografie. Studiul populației (419)
Sociologie (1862)
SM ISO690:2012
ГОЛОВАТАЯ, Людмила; АСКЕРОВА, Симузер. Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2019, nr. 1(15), pp. 160-170. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan

Взаимосвязь миграционных процессов и экономической безопасности в Азербайджане


CZU: 314.74[338+316](575)
JEL: F22, F24, J08, O15
Pag. 160-170

Головатая Людмила, Аскерова Симузер
 
Институт международных отношений Молдовы
 
Disponibil în IBN: 27 septembrie 2019


Rezumat

În articol au fost cercetate principalele cauze ale migrației forței de muncă din Azerbaidjan în ultimii ani. S-au remarcat factori pozitivi și negativi ai impactului migrației forței de muncă asupra dezvoltării țării. De asemenea, a fost studiat impactul fluxurilor de migrație asupra securității economice a Azerbaidjanului. Au fost formulate recomandările privind reglementarea fluxurilor de migrație în Azerbaidjan pentru a evita impactul negativ al migrației forței de muncă asupra economiei țării.

В статье были исследованы основные причины трудовой миграции из Азербайджана за последние годы. Отмечены положительные и отрицательные факторы влияния трудовой миграции на развитие страны. Также изучено влияние миграционных потоков на экономическую безопасность Азербайджана. Сформулированы рекомендации по регулированию миграционных потоков в Азербайджане, дабы избежать негативного влияния трудовой миграции на экономику страны.

Cuvinte-cheie
migraţie, migrația forței de muncă, fluxurile de migratie, securitatea economică, migrația intelectuală, exodul de creiere,

миграция, трудовая миграция, миграционные потоки, экономическая безопасность, интеллектуальная миграция, утечка мозгов

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Golovataia, L.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Askerova, S.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică &icirc;n Azerbaijan</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4440</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>migraţie</subject>
<subject>migrația forței de muncă</subject>
<subject>fluxurile de migratie</subject>
<subject>securitatea
economică</subject>
<subject>migrația intelectuală</subject>
<subject>exodul de creiere</subject>
<subject>миграция</subject>
<subject>трудовая миграция</subject>
<subject>миграционные потоки</subject>
<subject>экономическая безопасность</subject>
<subject>интеллектуальная миграция</subject>
<subject>утечка мозгов</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>314.74[338+316](575)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-09-26</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n articol au fost cercetate principalele cauze ale migrației forței de muncă din Azerbaidjan &icirc;n ultimii ani. S-au remarcat factori pozitivi și negativi ai impactului migrației forței de muncă asupra dezvoltării țării. De asemenea, a fost studiat impactul fluxurilor de migrație asupra securității economice a Azerbaidjanului. Au fost formulate recomandările privind reglementarea fluxurilor de migrație &icirc;n Azerbaidjan pentru a evita impactul negativ al migrației forței de muncă asupra economiei țării.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>В статье были исследованы основные причины трудовой миграции из Азербайджана за последние годы. Отмечены положительные и отрицательные факторы влияния трудовой миграции на развитие страны. Также изучено влияние миграционных потоков на экономическую безопасность Азербайджана. Сформулированы рекомендации по регулированию миграционных потоков в Азербайджане, дабы избежать негативного влияния трудовой миграции на экономику страны.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>