Aspecte teoretice actuale ale comerțului internațional și contemporanietatea
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
225 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 22:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.5.01 (4)
Comerț exterior. Comerț internațional (229)
SM ISO690:2012
КРОТЕНКО, Ирина; ЧЕРНОВА, Eлена; МИРОНЕНКО, Екатерина. Aspecte teoretice actuale ale comerțului internațional și contemporanietatea. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2019, nr. 1(15), pp. 148-159. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Aspecte teoretice actuale ale comerțului internațional și contemporanietatea

Актуальные теоретические аспекты международной торговли и современность


CZU: 339.5.01
JEL: F4, F13
Pag. 148-159

Кротенко Ирина1, Чернова Eлена2, Мироненко Екатерина3
 
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Тираспольский колледж бизнеса и сервиса,
3 Тираспольский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 27 septembrie 2019


Rezumat

În acest articol sunt cercetate abordările diferitor concepte de comerț internațional. Este descrisă situația de azi în reglementarea comerțului internațional la nivel mondial. Autorii interpretează unele aspecte ale aparatului conceptual al comerțului internațional modern.

Исследованы подходы к ряду понятий международной торговли. Описана ситуация в регулировании международной торговлей на глобальном уровне. Сформулированы авторские трактовки отдельных аспектов понятийного аппарата современной международной торговли

Cuvinte-cheie
comerţ internaţional, peisajul economic al comerțului internațional, climatul comerțului exterior, protecționism, războaie comerciale,

международная торговля, экономический ландшафт международной торговли, внешнеторговый климат, протекционизм, торговые войны