Essence and main characteristics of administrative services
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
458 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351(477) (2)
Activități specifice administrației publice (899)
SM ISO690:2012
ROZMARITSYNA, Nataliia. Essence and main characteristics of administrative services. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 3(103), pp. 125-131. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489

Essence and main characteristics of administrative services

Сущность и основные характеристики административных услуг

Esența și caracteristicile principale ale  serviciilor administrative

CZU: 351(477)

Pag. 125-131

Rozmaritsyna Nataliia
 
Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2019


Rezumat

The article analyses the formation of the conceptual basis of the definition of ,,service” and ,,administrative service”. In particular, the characteristics that most distinguish services from manufactured goods are revealed. The main features and characteristics of administrative services are identified. It is noted that the issues of providing public services to the population are included in the legislation of the European Union.

În acest articol este analizată formarea bazelor conceptuale ale noțiunilor de ,,serviciu” și ,,serviciu administrativ”. În special, sunt identificate caracteristicile, care disting în cea mai mare măsură serviciile de mărfurile fabricate. Sunt determinate principalele particularități și caracteristici ale serviciilor administrative. Se menționează că chestiunile acordării serviciilor publice populației sunt incluse în legislația Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie
service, local government, the process of providing administrative services, the rights of citizens.,

serviciu, autoadministrare locală, procesul acordării serviciului administrativ, drepturile cetățenilor