Comunicare și conflict din perspectivă interculturală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
350 18
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-24 18:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[316.77+316.48]:008 (1)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (471)
Procese sociale. Dinamică socială (340)
Civilizație. Cultură. Progres (526)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Stela. Comunicare și conflict din perspectivă interculturală. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 3(103), pp. 32-37. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489

Comunicare și conflict din perspectivă interculturală

Communication and conflict from an intercultural perspective

Коммуникация и конфликт с точки зрения межкультурной перспективы


CZU: [316.77+316.48]:008
Pag. 32-37

Spînu Stela
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2019


Rezumat

The process of globalization, which initially dominated only the economic sphere, subsequently led to profound socio-political and cultural transformations, influencing interethnic and inter-confessional relations in multicultural and multilingual environments. In the context of the new socio-political and cultural realities, the need to raise awareness of the importance of communication at all levels of the education system, to highlight the major challenges faced by young people belonging to different cultural backgrounds and the acquisition of the most effective methods of solving communication conflicts is evident. Correct/ inappropriate communication styles (Competing Style, Compromising Style, Accommodating Style, Integrating Style, Collaborator style, Avoiding Style) determine the failure or success of the conflict resolution.

Procesul de globalizare, care inițial a dominat doar sfera economică, ulterior a determinat profunde transformări sociopolitice și culturale, influențând relațiile interetnice și interconfesionale în medii pluriculturale şi plurilingve. În contextul noilor realități culturale este evidentă necesitatea conștientizării importanţei comunicării la toate nivelurile sistemului de învăţământ, semnalarea provocărilor majore, cu care se confruntă tinerii ce aparţin unor medii culturale diferite, însuşirea celor mai eficiente metode de soluţionare a conflictelor de comunicare. Aplicarea corectă/ incorectă a stilurilor de comunicare determină eşecul sau succesul soluţionării conflictului.

Cuvinte-cheie
intercultural communication, communication styles, conflicts of values and norms,

comunicare interculturală, stil de comunicare, conflictul valorilor şi normelor