Analiza potenţialului solar energetic al clădirii blocului II UTM
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
222 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-12 21:46
SM ISO690:2012
GUȚU, Grigore; MITIOGLO, Ilia; MARDARE, Marcu. Analiza potenţialului solar energetic al clădirii blocului II UTM. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Volumul I, 26-29 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 115-118. ISBN 978-9975-45-588-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I, 2019
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019

Analiza potenţialului solar energetic al clădirii blocului II UTM


Pag. 115-118

Guțu Grigore, Mitioglo Ilia, Mardare Marcu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 23 septembrie 2019


Rezumat

Scopul acestei lucrări constă în familiarizarea cu resursele regenerabile de energie, și în special cea solară. Transformarea radiației solare în energie electrică este o metodă eficientă și nepoluantă de dobândire a electricității. Această sursa de energie trebuie valorificată din plin.

Cuvinte-cheie
panou fotovoltaic, , surse regenerabile de energie, , Poluarea mediului, , Invertor MPPT