Studiul dinamicii nelineare a laserelor InGaN de lumină albastră - violetă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
107 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-20 18:42
SM ISO690:2012
GRIGORIEV, Eugeniu. Studiul dinamicii nelineare a laserelor InGaN de lumină albastră - violetă. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Volumul I, 26-29 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, p. 8. ISBN 978-9975-45-588-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I, 2019
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 26-29 martie 2019

Studiul dinamicii nelineare a laserelor InGaN de lumină albastră - violetă


Pag. 8-8

Grigoriev Eugeniu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2019


Rezumat

Fotonica este un domeniu științific interdisciplinar, care a transformat capacitatea de comunicare, transmitere și stocare a datelor și transformă spre bine societatea în care trăim. Este cunoscut că, premiul Nobel pentru Fizică în 2014 a fost acordat în comun lui I. Akasaki, H. Amano și S. Nakamura pentru invenția unor diode eficiente de lumină albastră. Astfel, în această lucrare sunt studiate proprietățile laserelor semiconductoare InGaN, care posedă diferite aplicații cum ar fi ecrane electroluminiscențe color, senzori, biotehnologii și instrumente medicale. Se va discuta despre eforturile crescânde în acest domeniu care în prezent sunt canalizate spre modelarea și simularea dispozitivelor laser de lumina albastră şi compararea caracteristicilor măsurate în experiment cu cele teoretice. 

Cuvinte-cheie
Lasere semiconductoare, InGaN, lumină, Cd, aplicații în medicină