Managementul clusterului educațional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1333 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-25 21:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005.6 (15)
Aspecte de management al instituțiilor de învățământ (196)
Managementul calității. Managementul calității totale (TQM) (135)
SM ISO690:2012
BACIU, Sergiu. Managementul clusterului educațional. In: Revistă de știinţe socioumane , 2019, nr. 2(42), pp. 62-69. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Managementul clusterului educațional

Educational cluster management

CZU: 37.07:005.6

Pag. 62-69

Baciu Sergiu
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

În articol se elucidează importanța și modul de organizare, funcționare a clusterului educațional.

The article elucidates the importance and the way of organizing, functioning of the educational cluster.

Cuvinte-cheie
comunitate, parteneriatul şcoală-agenți economici, cluster educațional, capitalul uman, sinergie,

community, school partnership-economic agents, educational cluster, human capital, Synergy