Exemple de bune practici pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din colegiu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
378 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-11 18:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
377.1.032.5 (1)
Învățământ specializat/de specialitate. Învățământ tehnic, profesional. Școli, institute, colegii profesionale/tehnice. Politehnici. Școli de meserii (152)
SM ISO690:2012
ABABII, Natalia. Exemple de bune practici pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din colegiu. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2018, nr. 2(108), pp. 41-43. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455

Exemple de bune practici pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din colegiu

A Good Practice Guide for Developing the Spirit of Entrepreneurship in College Students


CZU: 377.1.032.5
Pag. 41-43

Ababii Natalia
 
Colegiul Agroindustrial din Râşcani
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2019


Rezumat

Educaţia antreprenorială reprezintă o dimensiune de actualitate a acţiunii formative, iar pentru ca un astfel de demers formativ să nu se realizeze la întâmplare, ci să aibă un caracter coerent şi sistematic, este important să se desfăşoare într-un cadru instituţionalizat, pe băncile instituţiei de învăţământ. Pentru ca elevii, dacă vor dori, să poată iniţia în viitor o afacere, ei trebuie să fie informaţi cu referire la cadrul legislativ care reglementează domeniul respectiv. Aceasta îi va ajuta să conştientizeze faptul că, într-o economie de piaţă, oamenii au libertatea de a se angaja în activităţi aducătoare de venit, devenind, astfel, agenţi economici – persoane sau grupuri de persoane fizice sau juridice care au comportamente economice similare.

Entrepreneurial education represents an actual dimension of formative teaching action and, in order for such a formative approach not to happen at random, but to have a coherent and systematic character, it is important that entrepreneurial education should be carried out in different types of educational institutions. Students should be aware of entrepreneurial legislative policy if they want to start a business in future. This will make them aware of the fact that in a market economy people have the freedom to engage in various income-generating activities, thus becoming economic agents defined as sole proprietorship or partnerships or joint-stock companies having similar economic characteristics

Cuvinte-cheie
învăţământ postsecundar, educaţie antreprenorială, Bazele antreprenoriatului, firme de exerciţiu, parteneriat,

post-secondary education, entrepreneurial education, Entrepreneurship Basics, exercise firms, partnership