Analiza juridică a mecanismului preventiv și compensator pentru detenția în condiții contrare art. 3 CEDO
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
964 54
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-23 11:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14 (550)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (1010)
SM ISO690:2012
CRUDU, Alexandr. Analiza juridică a mecanismului preventiv și compensator pentru detenția în condiții contrare art. 3 CEDO. In: Legea şi Viaţa, 2019, nr. 8(332), pp. 26-29. ISSN 2587-4365.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 8(332) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Analiza juridică a mecanismului preventiv și compensator pentru detenția în condiții contrare art. 3 CEDO

The legal analysis of the preventive and compensatory mechanism for detention in conditions contrary to art. 3 ECHR

CZU: 341.231.14

Pag. 26-29

Crudu Alexandr
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 6 septembrie 2019


Rezumat

În acest articol s-a evidențiat caracterul preventiv și compensator al noului mecanism de constatare a condițiilor de detenție contrare articolului 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. La fel, au fost abordate unele aspecte teoretico-practice privind aplicarea corectă a acestui mecanism, chestiune de care depinde eficiența lui potrivit criteriilor statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărârea cvasi-pilot Shishanov vs. Republica Moldova. O importanță specială am acordat modului de soluționare a carențelor și vidurilor legislative evidențiate, precum și aplicarea corectă a noilor prevederi în raport cu practica abordată de către Curte în cazuri similare.

The importance of thisarticleis preventive andcompensatorycharacter of thenewmechanism for establishingdetentionconditionscontrarytoArticle 3 of theConvention for theProtection of HumanRightsand Fundamental Freedoms. Similarly, havebeenapproachedsometheoreticalandpracticalaspects of correctapplication of mechanism, a matterthatdepends on itseffectivenessaccordingtotheofficialapproval of The European Court of HumanRights in the quasi-pilot judgment Shishanov vs. Republic of Moldova. A special importance we gave tothe legislative shortcomings, as well as thecorrectapplication of thenew legal provisions in relationtothe practice followedbytheCourt.

Cuvinte-cheie
condiții precare de detenție, mecanism preventiv și compensator, art. 3 CEDO, situație continuă, sarcina probațiunii, tratament inuman și degradant, remediu intern, plângere nesusținută, acceptare tacită, reducerea pedepsei, scopul pedepsei penale, executarea imediat a hotărârii penale,

Poorcondition of detention, Preventive andCompensatoryMechanism, art. 3 ECHR, continuoussituation, probationservices, inhumananddegradingtreatment, internalremedy, reducing punishment, thepurpose of criminal punishment, immediate execution of the criminal judgment