Optimizarea sintezei unor monomeri carbazolici
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
63 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-24 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.7 (15)
Chimie organică (150)
SM ISO690:2012
DRAGALINA, Galina; ROBU, Ştefan; POPUŞOI, Ana; POTLOG, Tamara. Optimizarea sintezei unor monomeri carbazolici. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), pp. 125-127. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Optimizarea sintezei unor monomeri carbazolici

Optimisation of the synthesis of some carbazolic monomers


CZU: 547.7
Pag. 125-127

Dragalina Galina, Robu Ştefan, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 august 2019


Rezumat

Studiul de faţă vizează sinteza unor monomeri carbazolici în scopul utilizării lor la producerea materialelor fototer-moplastice. În acest scop, carbazolul a fost tratat cu aldehidă formică (sub formă de paraform), ceea ce a permis a sintetiza N-hidroximetilcarbazolul (ca produs de bază), care, prin tratare cu clorură de acriloil, a contribuit la formarea, cu randament înalt, a monomerului corespunzător – carbazolilmetilacrilat.

In the prezent study is discussed the synthesis of some carbazolic monomers for their unilisation to the production of phototermoplastic materials. For this, carbazole was treated with phormaldehide (paraphorm) and was obtained N-hydro-xymetilcarbazole. This alcohol, in the reaction with acryloylchlorid was contribute to obtention of respective monomer – carbazo- lylmetilacrylat.

Cuvinte-cheie
carbazol, aldehidă formică, clorură de acriloil, monomeri carbazolici,

carbazole, phormaldehide, acryloylchlorid, carbazolecontaining monomers

Dublin Core Export