Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
362 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 10:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.12+579.66 (2)
Microbiologie industrială. micrologie industrială. Fermentare, industrii de fermentare. Industria băuturilor. Industria stimulenților (379)
Microbiologie aplicată (245)
SM ISO690:2012
USATÎI, Agafia; CHISELIŢA, Natalia; BEŞLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; BEJENARU (FULGA), Ludmila; BATÎR, Ludmila; DADU, Constantin; TĂNASE, Ana. Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), pp. 103-111. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic

Biotechnological perspective in the application of metal nano-oxides  at the cultivation of the yeasts with biotechnological interest


CZU: 663.12+579.66
Pag. 103-111

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Batîr Ludmila, Dadu Constantin, Tănase Ana
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 31 august 2019


Rezumat

În lucrare sunt prezentate imformații noi despre gradul de acțiune a nanoparticulelor cu diferite caracteristici fizico-chimice ZnO (10 nm, 30 nm, 50 nm, <100 nm), TiO2 (30 nm, 40 nm), Fe3O4 (10 nm, 30 nm, 50-100 nm), și ZnO/MgO (10/11 nm) asupra levurilor Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, tulpini cu calități biotehnologice performante. S-a constatat că factorii-cheie în declanșarea răspun-sului celulelor sunt nanostructura, dimensiunile și concentrațiile nanoparticulelor metalice, iar indicii importanți de răspuns ai celulei sunt viabilitatea, conținutul de proteine, carbohidrați (inclusiv β-glucani și manoproteine), pigmenți carotenoidici (inclusiv β-caroten, torulenă, torularodină), activitatea enzimelor antioxidante catalaza și SOD ca elemente ale stresului oxidativ al celulei. Analizând efectele nano-oxizilor metalici asupra tulpinilor de levuri, menționăm importanța acestora ca factor de reglare a proceselor de cultivare și biosinteză a principiilor bioactive celulare de interes biotehnologic. Rezultatele modelării proceselor biosintetice cu aplicarea nanoparticulelor prezintă privilegiu pentru dezvoltarea unor aplicații inovative, în special în bionanotehnologie, biomedicină, industria alimentară, protecția mediului, alte domenii.

The paper reveals new insights about the degree of action of nanoparticles with different physico-chemical characteristics: ZnO (10 nm, 30 nm, <50 nm, <100 nm), TiO2 (30 nm, 40 nm), Fe3O4 (10 nm, 30 nm, 50 nm-100 nm) and ZnO/MgO (10/11 nm) on Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 and Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 yeast strains with performing biotechnological qualities. Key factors in triggering cell response are nanostructure, dimensions and concentrations of metal nanoparticles. Important cellular responses are viability, content of the proteins and carbohydrates, including β-glucans and mannoproteins, content of the carotenoid pigments, including β-carotene, torulene and torularhodin, antioxidant activity of SOD and catalase as elements of cellular oxidative stress. Analyzing the effects of metallic nano-oxides on yeast strains, we mention their importance in regulation of the cultivation and biosynthesis of cell bioactive substances with biotechnological interest. The results of the modeling of biosynthetic processes with the application of nanoparticles present advantage in the development of innovative applications, especially in bionanotechnology, biomedicine, food industry, environmental protection, and other fields.

Cuvinte-cheie
Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula gracilis, nano-oxizi metalici, viabilitate, proteine, carbohidraţi, carotenoide, catalaza, superoxid dusmutază,

Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula gracilis, metal nano-oxides, viability, proteins, carbohydrates, carotenoids, catalase, superoxide dismutase