Evaluarea impactului nanoparticulelor de oxid de zinc asupra tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
456 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-15 22:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.232:581.19:546.47-31 (1)
Botanică sistematică (524)
Fiziologia plantelor (375)
Chimie anorganică (235)
SM ISO690:2012
BEŞLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; USATÎI, Agafia; BATÎR, Ludmila. Evaluarea impactului nanoparticulelor de oxid de zinc asupra tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), pp. 95-99. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Evaluarea impactului nanoparticulelor de oxid de zinc asupra tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03

The assessment of impact of zinc oxide nanoparticles on pigmented yeasts  Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03


CZU: 582.232:581.19:546.47-31
Pag. 95-99

Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Usatîi Agafia, Batîr Ludmila
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 31 august 2019


Rezumat

În lucrare sunt prezentate informații noi despre influența nanoparticulelor de ZnO cu dimensiuni de <50 nm și <100 nm asupra levurii pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03. S-a constatat că viabilitatea, conținutul de pigmenți carote-noidici și carbohidrați la tulpina în studiu se modifică în funcție de dimensiunile și concentrațiile utilizate. S-a demonstrat că viabilitatea celulelor levuriene depinde de timpul de contact pentru ambele tipuri de nanoparticule utilizate. Rezul-tatele au pus în evidență că concentrațiile de 1-20 mg/l sporesc cantitatea de carbohidrați și mențin la nivelul probei de control conținutul pigmenților carotenoidici, pe când concentrațiile de 30-70 mg/l devin toxice pentru tulpina studiată.

The paper provides new information on the influence of ZnO nanoparticles of <50 nm and <100 nm on pigmented yeast Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03. It has been established that the viability, carotenoid and carbohydrate content of the strain has changed according to the size and used concentration. It has been demonstrated that the viability of yeast cells depends on the contact time for both types of nanoparticles. The results have highlighted that concentrations of 1-20 mg/l increased the amount of carbohydrates and maintained the content of carotenoid pigments at the level of the control sample, whereas the concentrations of 30-70 mg/l become toxic for the studied strain.

Cuvinte-cheie
Rhodotorula gracilis, nanoparticule de ZnO, citotoxicitate, viabilitate celulară, pigmenți carotenoidici, carbohidraţi,

Rhodotorula gracilis, ZnO nanoparticles, cytotoxicity, cell viability, carotenoid pigments, carbohydrates