Снижение аллергенности белков неочищенных экстрактов семян арахиса и сои методом ограниченного протеолиза
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
173 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-18 19:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.112:633.1 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (296)
Cereale. Recolte de grâne (277)
SM ISO690:2012
КЕРДИВАРЭ, Алла; ШУТОВ, Андрей. Снижение аллергенности белков неочищенных экстрактов семян арахиса и сои методом ограниченного протеолиза. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), pp. 88-94. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Снижение аллергенности белков неочищенных экстрактов семян арахиса и сои методом ограниченного протеолиза

Limited proteolysis of proteins from non-purified extracts of peanut and  soybean seeds reduces their allergenicity


CZU: 577.112:633.1
Pag. 88-94

Кердиварэ Алла, Шутов Андрей
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 31 august 2019


Rezumat

Proteoliza limitată cu papaină a extractelor proteinelor nepurificate din seminţele de arahide şi soia duce la scindarea regiunii C-terminale a domeniilor N-terminale ale globulinelor 11S, precum şi a regiunii N-terminale a globulinei 7S din arahide. În aceste domenii au fost identificaţi epitopii IgE, care determină în mare măsură alergenicitatea globuline-lor 11S şi 7S din arahide şi soia. Rezultatele obţinute indică posibilitatea fundamentală de reducere a alergenicităţii proteinelor din arahide şi soia atunci când se utilizează ca substraturi nu doar preparatele purificate de globuline, aşa cum s-a stabilit anterior, dar şi extractele de proteine totale din seminţe.

Limited papain proteolysis of unpurified protein extracts from peanut and soybean seeds leads to cleavage off of the C-terminal region of the N-terminal domains of 11S globulins, as well as the N-terminal region of peanut 7S globulin. In these regions, IgE epitopes have been identified, largely determining the allergenicity of 11S and 7S peanut and soybean globulins. The results indicate the fundamental possibility of reducing the allergenicity of peanut and soybean proteins when using not only purified globulin preparations as substrates, as established earlier, but also total protein extracts of seeds.

Cuvinte-cheie
globulinele de rezervă din seminţe, alergeni, epitopii IgE, arahide, soia,

seed storage globulins, allergens, IgE epitopes, peanut, Soybean