Locul și rolul algelor cianofite fixatoare de azot în sechestrarea carbonului organic în sol
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
123 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-20 16:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.417.1:582.232 (1)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (337)
Botanică sistematică (307)
SM ISO690:2012
JIGĂU, Gheorghe; TOFAN, Elena; ŞALARU, Victor; DOBROJAN, Sergiu; PLĂCINTĂ, Nina; JIGĂU, Cristian; CIOBANU, Eugeniu. Locul și rolul algelor cianofite fixatoare de azot în sechestrarea carbonului organic în sol. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), pp. 75-87. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Locul și rolul algelor cianofite fixatoare de azot în sechestrarea carbonului organic în sol

Place and role nitrogen fixcing cyanophyt algae of the soil organic carbon sequestration


CZU: 631.417.1:582.232
Pag. 75-87

Jigău Gheorghe, Tofan Elena, Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Plăcintă Nina, Jigău Cristian, Ciobanu Eugeniu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 august 2019


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele indicatorilor fizici ai solului ce indică modul de sechestrare a carbonului în sol la administrarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot la cultivarea porumbului și florii soarelui. Astfel, s-a constatat că toate speciile de alge cianofite fixatoare de azot contribuie la acumularea carbonului organic în sol. Totodată, s-a observat că activitatea de agregare-structurare este intercalată cu activitatea de sctructurare a sistemului radicular al plantelor cultivate (porumb, floarea soarelui). Mai intensiv acest proces decurge în cazul culturii porumbului. Intensitatea procesului de sechestrare a carbonului organic în sol cu participarea algelor experimentate poate fi redată cu urmatoarele rânduri pedofuncționale în sensul scăderii acesteia: Cultura porumbului: Nostoc gelatinosum > Calothrix gracilis > Lot combinat > Cylindrospermum licheniforme > Nostoc linckia. Cultura floarea soarelui: Nostoc gelatinosum > Lot combinat > Cylindrospermum licheniforme > Calothrix gracilis > Nostoc linckia.

This paper presents the results of soil physical indicators indicating how carbon sequestration in the soil is administered when nitrogenous cyanophyte algae biomass is used to grow corn and sunflower. Thus, it was found that all nitrogen fixing cyanophyte algae species contribute to the accumulation of organic carbon in the soil. At the same time, it was observed that the aggregation-structuring activity is interspersed with the activity of saturation of the root system of the cultivated plants (corn, sunflower). This process is more intensive in the case of corn crops. The intensity of the organic carbon sequestration process in the soil with the participation of the experimental algae can be reproduced with the following pedofunctional rows in the sense of decreasing: Corn crop: Nostoc gelatinosum > Calothrix gracilis > Combined lot > Cylindrospermum licheniforme > Nostoc linckia. Sunflower culture: Nostoc gelatinosum > Combined lot > Cylindrospermum licheniforme > Calothrix gracilis > Nostoc linckia

Cuvinte-cheie
sol, carbon organic, alge cianofite, sechestrarea carbonului, agregare-structurare, structură organic valoroasă, stabilitate agregatică, indice de sechestrare a carbonului organic în sol,

soil, organic carbon, cyanophyte algae, carbon sequestration, aggregation-structuring, valuable organic structure, aggregate stability, sequestration index of organic carbon in soil