Auguste Baillayre – director şi fondator al colecţiilor de artă basarabeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
435 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-19 12:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.04(478)(092) (1)
Pictură (269)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Auguste Baillayre – director şi fondator al colecţiilor de artă basarabeană. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), pp. 161-166. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3364383
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461

Auguste Baillayre – director şi fondator al colecţiilor de artă basarabeană

Auguste Baillayre – director and founder of art collections Bessarabian


DOI: 10.5281/zenodo.3364383
CZU: 75.04(478)(092)
Pag. 161-166

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Rezumat

The beginning of the 20th century was one of the most contradictory and controversial periods of modern European art, which spread artistic values all the way to peripheries, including Basarabia. To be sure, the new styles and trends were not promoted by some mechanical transfers of ideas and concepts, but rather by specific people. Such a person in Basarabia was Auguste Baillayre, whose work and influence left a mark on the main stages of evolution of the national art between the wars. The artist was born on May 1, 1879 in Besiers, a community in the Pyrenees on the border between France and Spain; he spent his childhood in France (1879–1885), the adolescence in Georgia (1885–1898), went to school in Amsterdam (1899–1902), St. Petersburg (1903-1907) and Grenoble (1913) and became the most outstanding personality of the arts of the time in the Basarabia of 1918–1940. A. Baillayre’s work evolved through three distinct stages, which coincided with his residence in Holland and Russia (1899–1918), in Basarabia (1918–1943) and in Bucharest (from 1943 to his death on December 16, 1961), and reflected his interest in constructivism, impressionism and post-impressionism. The artistic environment in which A. Baillayre evolved is worth noticing – his friends and acquaintances in Russia (brothers V. and D. Burliuk, V. Mayakovsky, M. Larionov, N. Goncharova, M. Chagall, V. Tatlin, A. Lentulov), France (P. Picasso, A. Renoir, H. Matisse). He had remarkable professorial achievements, as he managed to educate a brilliant cluster of artists, such as N. Bragalia, O. Hrşanovschi, E. Barlo, E. Ivanovsky, M. Gamburd and others, who then continued their education in major European centers – Paris, Drezden and Brussels. This article is just a recovery of the remarkable past Bessarabian personalities, such as A. Baillayre, who this year was 140 years from birth and 80 years from the foundation of the future National Art Museum of Moldova.

Începutul secolului al XX-lea a fost una dintre cele mai controversate perioade ale artei europene moderne, marcate de răspândirea unor idei artistice inedite din centru până la periferie, inclusiv în Basarabia. Noile stiluri și tendințe nu au fost promovate prin transferuri mecanice de valori și concepte, ci mai degrabă de anumite personalităţi. Pentru Basarabia o astfel de personalitate a fost Auguste Baillayre, a cărui muncă și influență a avut o importanţă deosebită în modelarea principalelor etape ale evoluției artei naționale între cele două războaie mondiale. Artistul s-a născut la 1 mai 1879 în Besiers, o comunitate din Pyrenees, la granița dintre Franța și Spania. Și-a petrecut copilăria în Franța (1879–1885), adolescența în Georgia (1885–1898), a studiat la Amsterdam (1899–1902), Sankt Petersburg (1903–1907) și Grenoble (1913), devenind cea mai valoroasă personalitate artistică a timpului în Basarabia anilor 1918–1940. Creaţia lui Baillayre a evoluat în trei etape distincte, care au coincis cu reședința sa în Olanda și Rusia (1899– 1918), în Basarabia (1918–1943) și în București (de la 1943 până la deces, la 16 decembrie 1961) și a reflectat interesul său pentru constructivism, impresionism și postimpresionism. Mediul artistic în care a evoluat A. Baillayre merită definit prin prietenii săi și cunoștințele din Rusia (frații V. și D. Burliuk, V. Mayakovsky, M. Larionov, N. Goncharova, M. Chagall, V. Tatlin, A. Lentulov), Franța (P. Picasso, A. Renoir, H. Matisse). A avut realizări remarcabile și a reușit să educe şi un grup strălucit de artiști, cum ar fi N. Bragalia, O. Hrșanovschi, E. Barlo, E. Ivanovsky, M. Gamburd și alții, care și-au continuat studiile de specialitate în capitalele europene – Paris, Dresda și Bruxelles. Prezentul articol își propune să recupereze trecutul și impactul unei remarcabile personalităţi basarabene, A. Baillayre, în anul în care consemnăm 140 ani de la naşterea sa şi 80 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.

Cuvinte-cheie
Auguste Baillayre, Bessarabian art, European interference, Impressionism, post-impressionism, stylistic manners,

Auguste Baillayre, artă basarabeană, interferențe europene, impresionism, postimpresionism, maniere stilistice