Relațiile politice moldo-venețiene în debutul luptei antiotomane a lui Ștefan cel Mare (1471–1475)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
278 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-03 01:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478)"1471-1475" (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (36)
SM ISO690:2012
MĂRCULEŢ, Vasile. Relațiile politice moldo-venețiene în debutul luptei antiotomane a lui Ștefan cel Mare (1471–1475). In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), pp. 92-98. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3364343
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461

Relațiile politice moldo-venețiene în debutul luptei antiotomane a lui Ștefan cel Mare (1471–1475)

The moldavian-venetian political relations the beginning of the anti-ottoman battle of Stephen the Great (1471–1475)


DOI: 10.5281/zenodo.3364343
CZU: 94(478)"1471-1475"
Pag. 92-98

Mărculeţ Vasile
 
Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Rezumat

In the 8th decade of the 15th century, during the rule of Stephen the Great, political relations were established between Moldavia and Venice. The Moldavian-Venetian relations from this era were determined by the fact that the two states were involved in the anti-Ottoman fight: Venice since 1463, Moldavia since 1473. Venice, after being decisively defeated in 1470 was obliged to adopt a continuous defensive attitude against the Turks. Attracting Stephen the Great in the anti-Ottoman fight might have constituted a factor that would determine Mehmed II to sign a treaty with Serenissima that would be more advantageous to the city of Venice. Through the relations with Venice, Stephen the Great was looking to ensure himself an extremely efficient support in the anti-Ottoman fight.

În deceniul opt al secolului al XV-lea, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, între Moldova și Veneția au fost stabilite legături politice. Relațiile moldo-venețiene din această epocă au fost determinate de angajarea celor două state în lupta antiotomană: Veneția din 1463, Moldova din 1473. Veneția, înfrântă decisiv în anul 1470, s-a văzut obligată la o defensivă continuă în fața turcilor. Atragerea lui Ștefan cel Mare în lupta antiotomană putea constitui un factor care să-l determine pe Mehmed II să încheie cu Sertenissima un tratat cât mai avantajos acesteia. Prin relațiile cu Veneția, Ştefan cel Mare urmărea să își asigure un sprijin extern eficient în lupta antiotomană.

Cuvinte-cheie
Stephen the Great, Venice, Moldavia, Uzun-Hassan, Isak Beg, Paolo Ognibene, Mehmed II, Serenissima, Venetian Senate,

Ştefan cel Mare, Veneția, Moldova, Uzun-Hassan, Isak beg, Paolo Ognibene, Mehmed II, Serenissima, Senatul venețian