De pe malul Senei pe crestele Carpaților: geograful francez Emmanuel de Martonne și recunoașterea academică românească
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
272 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-06 16:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
061.12(498)(091)+91(44)(092) (1)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (185)
Geografie. Explorarea pământului și a altor teritorii individuale. Călătorii. Geografie regională (251)
SM ISO690:2012
URSU, Vasile-George. De pe malul Senei pe crestele Carpaților: geograful francez Emmanuel de Martonne și recunoașterea academică românească. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), pp. 83-91. ISSN 1857-0461.
0.5281/zenodo.3364339
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461

De pe malul Senei pe crestele Carpaților: geograful francez Emmanuel de Martonne și recunoașterea academică românească

From the Seine bank to the Carpathian ridges: French geographer Emmanuel de Martonne and the Romanian academic recognition


DOI: 0.5281/zenodo.3364339
CZU: 061.12(498)(091)+91(44)(092)
Pag. 83-91

Ursu Vasile-George
 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Rezumat

In this article, our aim is to redrawn the connections between the French geographer Emmanuel de Martonne, the one that was claimed to have had an academic life worthy of an adventure novel, and the Romanian Academy, the representative institution of the Romanian intelligentsia. Formed in the French academic environment, this geographer devoted a considerable part of his scientific activity, beginning with the end of the 19th century, to the Romanian geography. In this process, if we were to analyze statistically these points in his scientific work, we mention two doctoral theses and between 60-70 studies and articles. These works are really astonishing, and the Romanian geography has not had such a personality. However, the academic recognition of these merits came relatively late in 1912, being the result of a process of promotion involving the geographers S. Mehedinti and Stefan C. Hepites. After the first discussions, the election was unanimous, Em. de Martonne becoming from this moment a corresponding member of the academic institution. Later, in 1919, after the First World War, in the context of the visit of the French university mission, the teachers: Em. by Martonne, L. Poincaré, C. Diehl, Gustave Fougères, Victor Balthaz, Daniel Berthelot, Paul Janet, Joseph Bédier and Eugène Meynal were declared honorary members of the Romanian Academy as a recognition of their efforts to promote abroad the Romanian environment, ideas and ideals. These two moments are significant for the connections between the French geographer Emmanuel de Martonne and the Romanian Academy, and in the following period there is a strengthening of the geographic collaboration between the Romanian and the French geographic school.

În cadrul prezentului articol, încercăm să reconstituim legăturile dintre geograful francez Emmanuel de Martonne, cel despre care se afirmă că a avut o viaţă academică demnă de un roman de aventuri, și Academia Română, instituția reprezentativă a intelighenției românești. Format în mediul academic francez, geograful a dedicat o parte considerabilă din activitatea sa ştiinţifică, începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea, geografiei române. Dacă ar fi să analizăm statistic reperele activității sale ştiinţifice, menţionăm: două teze de doctorat şi între 60-70 de studii şi articole. Cifrele sunt cu adevărat uluitoare, iar geografia românească nu a mai avut o astfel de personalitate. Totuşi, recunoaşterea academică a meritelor sale a venit relativ târziu, în anul 1912, fiind rezultatul unui proces de promovare în care au fost implicaţi geografii S. Mehedinţi şi Ştefan C. Hepites. Alegerea a fost unanimă, Em. de Martonne devenind membru corespondent al instituției academice românești. În anul 1919, după Primul Război Mondial, în contextul vizitei la București a misiunii universitare franceze, profesorii Em. de Martonne, L. Poincaré, C. Diehl, Gustave Fougères, Victor Balthazard, Daniel Berthelot, Paul Janet, Joseph Bédier şi Eugène Meynal au fost declaraţi membri de onoare ai Academiei Române ca o recunoaştere a eforturilor acestora de a promova cercetarea românească în străinătate. Sunt două momente relative și semnificative pentru legătura dintre geograful francez Emmanuel de Martonne şi mediul academic românesc, iar în perioada ulterioară se constată consolidarea colaborării dintre școala geografică românească și cea franceză.

Cuvinte-cheie
Romanian Academy, French geography, Romanian geography, Emmanuel de Martonne, Simion Mehedinţi, academic recognition,

Academia Română, geografie franceză, geografie română, Emmanuel de Martonne, Simion Mehedinţi, recunoaştere academică