Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
441 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-12 21:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-036.12-07-085 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (505)
SM ISO690:2012
ГИКАВЫЙ, Виктор; КЛЮЕВА, Елена; ПОВЕТКИН, Сергей; БАЧИНСКИЙ, Николай; ПОДГУРСКИ, Лилия; ЦУРКАН, Лучия; ПОЛЬШАКОВА, Ирина; КИАНУ, Марин. Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), pp. 74-82. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3364337
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461

Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe

The pharmacoepidemiological study of bronchodilators used in chronic obstructive bronchopneumonia in Chisinau and Kursk


DOI: 10.5281/zenodo.3364337
CZU: 616.24-036.12-07-085
Pag. 74-82

Гикавый Виктор1, Клюева Елена2, Поветкин Сергей2, Бачинский Николай1, Подгурски Лилия1, Цуркан Лучия1, Польшакова Ирина2, Киану Марин1
 
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Курский государственный медицинский университет, КГМУ
 
Disponibil în IBN: 28 august 2019


Rezumat

The pharmacoepidemiological study demonstrated that bronchodilator preparations were prescribed for the treatment of chronic obstructive bronchopneumopathy in accordance with national and international recommendations. Salbutamol or fenoterol was administered in case of disease exacerbations. While long-acting beta2-adrenomimetics, M-colinoblocks and inhaled glucocorticoids were used in the treatment of stable forms of chronic obstructive pulmonary disease. Fixed combinations such as beta-2-adrenomimetics with long-lasting M-colinoblocks, long-lasting beta-2 adrenomimetics with inhaled glucocorticoids, beta-2-adrenomimetics with long-lasting M-colinoblocks with inhaled glucocorticoids were also used. These drugs were prescribed as original or generic preparations, depending on availability in the pharmaceutical market.

Studiul farmacoepidemiologic, efectuat în perioada februarie–septembrie 2018 în orașele Chișinău (Republica Moldova) și Kursk (Federația Rusă), a demonstrat că pentru tratamentul bronhopneumopatiei obstructive cronice s-au prescris preparatele bronhodilatatoare în conformitate cu recomandările naţionale şi internaţionale. În cazul exacerbărilor maladiei se administrau salbutamolul sau fenoterolul. În tratamentul formelor stabile ale bronhopneumopatiei obstructive cronice se utilizau în monoterapie beta-2-adrenomimeticele de durată lungă, M-colinoblocantele şi glucocorticoizii inhalatorii. De asemenea, se utilizau şi combinaţiile fixe, precum: beta-2-adrenomimetice cu M-colinoblocante de durată lungă, beta-2-adrenomimetice de durată lungă cu glucocorticoizi inhalatori, beta-2-adrenomimetice cu M-colinoblocante de durată lungă cu glucocorticoizi inhalatori. Aceste medicamente erau prescrise sub formă de preparate originale sau generice, în funcţie de disponibilul pe piaţa farmaceutică.

Cuvinte-cheie
pharmacoepidemiological study, bronchodilator, chronic obstructive bronchopneumopathy,

studiu farmacoepidemiologic, bronhodilatatoare, bronhopneumopatia obstructivă cronică