Potențialul productiv și stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologogeografică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
290 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 17:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.1 (430)
Cereale. Recolte de grâne (427)
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Alexei; KUNZ, Karoline; RUDOI, Maria. Potențialul productiv și stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologogeografică. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), pp. 63-66. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3364328
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461

Potențialul productiv și stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologogeografică

Productive potential and its stability to the common wheat varieties of different ecological-geographical origin


DOI: 10.5281/zenodo.3364328
CZU: 633.1
Pag. 63-66

Postolati Alexei1, Kunz Karoline2, Rudoi Maria1
 
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea Tehnică din München
 
Disponibil în IBN: 28 august 2019


Rezumat

The article presents the analysis of the productivity and the biological characteristics of winter wheat different eco-geographical provenience varieties of the ecological testing at the „Selectia” Research Institute of Field Crops, located in the Balth steppe of the Republic of Moldova, during 2016–2018. Foreign varieties of wheat (especially European ones) in the unstable and contrasts meteorological conditions of Moldova demonstrates a priority only in favorable years with sufficient humidity, but in the unfavorable drought conditions, these varieties concede significantly to the native varieties with a higher adaptation, such as control variety Meleag.

În articol este expusă analiza productivității și elementelor biometrice ale soiurilor de diferită proveniență ecologo-geografică în cadrul testării ecologice în ICCC „Selecția” (stepa Bălțiului) în anii 2016–2018. Soiurile străine (mai cu seamă cele europene), în condiții meteo instabile și contrastante ale Republicii Moldova, se dovedesc mai productive doar în condiții favorabile, cu umiditate suficientă, pe când în anii cu secetă ele cedează soiurilor autohtone cu o adaptabilitate mai înaltă, cum ar fi soiul martor Meleag.

Cuvinte-cheie
winter wheat, variety, Productivity, adaptability, environment,

grâu de toamnă, soi, productivitate, adaptabilitate, mediu