Măsuri de sporire a capacității de producție a solurilor erodate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
360 20
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-15 09:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.4 (442)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (430)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ, Serafim; FILIPCIUC, Vladimir. Măsuri de sporire a capacității de producție a solurilor erodate. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), pp. 54-62. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3364326
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Măsuri de sporire a capacității de producție a solurilor erodate

Measures to increase the production capacity of eroded soils


DOI: 10.5281/zenodo.3364326
CZU: 631.4
Pag. 54-62

Andrieş Serafim, Filipciuc Vladimir
 
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
 
Disponibil în IBN: 28 august 2019


Rezumat

The current state of soil erosion, factors and forms of degradation, economic and ecological prejudices, the effectiveness of environmentally friendly agricultural practices to reduce nutrient losses are presented in this article. There are proposed measures to increase the production capacity of eroded soils.

În articol este reflectată starea actuală a eroziunii solului, factorii și formele de degradare, prejudiciile economice și ecologice, eficacitatea practicilor agricole prietenoase mediului pentru reducerea pierderilor de nutrienți. Sunt expuse măsuri de majorare a capacității de producție a solurilor erodate.

Cuvinte-cheie
erosion, degradation, measures, Fertility,

sol, eroziune, degradare, măsuri, fertilitate