Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
445 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-30 10:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[630*2:633.88+581/582](478) (1)
Silvicultură (196)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (270)
Botanică generală (692)
Botanică sistematică (1768)
SM ISO690:2012
NOVAC, Gheorghe. Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), pp. 48-53. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3364324
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461

Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova

Non-wood forest products with therapeutic potential from the Republic of Moldova


DOI: 10.5281/zenodo.3364324
CZU: [630*2:633.88+581/582](478)
Pag. 48-53

Novac Gheorghe
 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 
Disponibil în IBN: 28 august 2019


Rezumat

The forestry fund of the Republic of Moldova is appreciated for the potential and quality of medicinal plants, used as a raw material for maintaining and regaining the state of health. The area of the forest fund is distributed under various environmental conditions with a diverse taxonomic and therapeutic flora. The aim of the research is to evaluate the taxonomic diversity of the vascular medicinal plants on the territory of the forestry fund of the Republic of Moldova. The objectives of the study were to inventory and to know the therapeutic potential of the forest flora. Research conducted personally and correlated with data published by other authors highlights a list of 434 species, belonging to 286 genera and 89 families. This represents 38 % of the total vascular plants found on the lands covered with forest vegetation in the Republic of Moldova

Fondul forestier al Republicii Moldova este apreciat pentru potențialul și calitatea plantelor medicinale, folosite ca materie primă în vederea menținerii și redobândirii stării de sănătate a populației. Suprafața fondului forestier este distribuită în condiții variate de mediu având o floră diversificată sub aspect taxonomic și terapeutic. Scopul cercetării este de a evalua diversitatea taxonomică a plantelor medicinale de pe teritoriul zonelor forestiere ale Republicii Moldova. Obiectivele studiului au constituit inventarierea și cunoașterea potențialului terapeutic al florei forestiere. Cercetările efectuate de autor și corelate cu datele publicate de alți cercetători evidențiază o listă floristică care însumează 434 de specii aparținând la 286 de genuri și 89 de familii. Aceasta reprezintă 38 % din totalul plantelor vasculare, care se găsesc pe terenurile acoperite cu vegetație forestieră din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie
Forest fund, non-wood forest products, flora, medicinal plants,

fond forestier, produse forestiere nelemnoase, flora, plante medicinale