Calitatea biomasei a unor soiuri de păiuș înalt Festuca Arundinacea în condițiile Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
356 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-30 15:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.2:581.524.31:620.95 (1)
Ierburi de nutreț. Ierburi de fâneață și pășune (32)
Habiturile plantelor. Comportamentul plantelor. Ecologia plantelor. Etologia plantelor. Plantele şi mediul lor. (121)
Economia energiei în general (436)
SM ISO690:2012
ŢIŢEI, Victor; MAZĂRE, Veaceslav; MAZĂRE, Romina; MARUŞCA, Theodor; ZEVEDEI, Paul Marian; ZEVEDEI, Daniela; BLAJ, Adrian Vasile; GUŢU, Ana. Calitatea biomasei a unor soiuri de păiuș înalt Festuca Arundinacea în condițiile Republicii Moldova. In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Ediția a 3-a, 21-22 iunie 2019, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Tipogr. „Indigou Color”, 2019, pp. 341-346. ISBN 978-9975-3316-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a, 2019
Conferința "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective"
Bălți, Moldova, 21-22 iunie 2019

Calitatea biomasei a unor soiuri de păiuș înalt Festuca Arundinacea în condițiile Republicii Moldova


CZU: 633.2:581.524.31:620.95
Pag. 341-346

Ţiţei Victor1, Mazăre Veaceslav2, Mazăre Romina2, Maruşca Theodor3, Zevedei Paul Marian3, Zevedei Daniela3, Blaj Adrian Vasile3, Guţu Ana1
 
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,
3 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov
 
Disponibil în IBN: 28 august 2019


Rezumat

Perennial grasses are an important source of feed, but also a substrate for the production of renewable energy. We studied the quality of the freshly harvested biomass of Romanian cultivars of tall fescue Festuca arundinacea : Adela, Brio, Măgurele 5, created at the Research-Development Institute for Grasslands, Brașov, and cultivated in the experimental plot of the National Botanical Garden (Institute) „Alexandru Ciubotaru”, Chisinau, R. Moldova. The samples for assessment were taken in the 2nd year of growth, when the plants were cut for the 1-st time. The amount of dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), crude ash (CA), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), acid detergent lignin (ADL), cellulose (Cel), hemicellulose (HC), the digestibility of dry matter and organic matter, feed value and biomethane production potential were analyzed. It has been determined that the fresh mass of the tall fescue cultivars contained 23.4-25.8 % DM and the dry matter contained 114-136 g/kg CP, 74-89 g/kg CA, 582-593 g/kg NDF, 356-366 g/kg ADF, 34-37 g/kg ADL, 322-329 g/kg Cel, 226-229 g/kg HC, 60,3-63,8% digestible dry matter and 57,2-62,2% digestible organic matter; this fact indicates a good quality of the natural feed for ruminants. The substrate for the anaerobic digestion consisting of fresh mass of tall fescue had a biomethane production potential of 349-354 L/kg of organic matter. The studied cultivars of tall fescue could be used in the Republic of Moldova for the restoration of degraded permanent grasslands, as a component of the mix of grasses for the creation of temporary grasslands and can be planted between rows in vineyards and orchards. Besides, the obtained biomass can be used as feed for animals or as substrate at biomethane production plants.

Cuvinte-cheie
biomethane production, Festuca arundinacea, feed value, cv. Adela, cv. Brio, cv. Măgurele 5