Instrumente moderne endodontice manuale și rotative în cadrul tratamentului endodontic (simulator) și cazuri clinice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1434 233
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-09 17:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314.1-089.813.843-74 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (535)
SM ISO690:2012
DIMA, Tatiana, UNCUŢA, Diana. Instrumente moderne endodontice manuale și rotative în cadrul tratamentului endodontic (simulator) și cazuri clinice. In: Medicina stomatologică , 2019, nr. 1-2(50-51), pp. 99-106. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(50-51) / 2019 / ISSN 1857-1328

Instrumente moderne endodontice manuale și rotative în cadrul tratamentului endodontic (simulator) și cazuri clinice

Modern manual and rotary instruments used in the endodontic treatment (simulator) and clinical cases

CZU: 616.314.1-089.813.843-74

Pag. 99-106

Dima Tatiana, Uncuţa Diana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 26 august 2019


Rezumat

Prepararea chemo-mecanică a canalelor radiculare reprezintă una din cele mai importante etape din cadrul tratamentului endodontic. Scopul principal a acestei etape fiind înlăturarea microorganismelor și toxinelor din cadrul sistemului canalar cu redarea unei forme conice, continue a canalului și cu menţinerea configuraţiei originale a acestuia. Tehnicile și instrumentarul endodontic manual și rotativ au evoluat considerabil în timp, conformânduse necesităţilor medicilor în vederea unei preparări, dezinfectări și obturări cât mai eficiente a canalelor radiculare. În ultimii ani s-a pus un accent major pe microscopia electronică și pe utilizarea endomotoarelor cu file-uri flexibile din nichel-titan. Pentru a îmbunătăţi rezistenţa la fractură a acelor endodontice NiTi, producătorii au introdus fie noi aliaje pentru fabricarea fișierelor așa ca „Fir metalic cu memorie”, „Aliaj albastru”, „Aliaj galben”, fie au dezvoltat noi procese de fabricaţie. Pentru a limita incovenientele și a mări eficacitatea și flexibilitatea, la noile instrumente endodontice manuale și rotative s-au făcut unele modificări în ceea ce privește: modul de fabricare, metalul utilizat, vârful, secţiunea instrumentului, partea activă

One of the main important stages during endodontic treatment is chemo-mechanical preparation of the root canal. The main purpose of this step is to remove the microorganisms and toxins within the canal system by producing a conical, continuous root canal shape and maintaining its original configuration. Manual and rotary endodontic techniques and instruments have considerably evolved over time, according to the needs of physicians for the most effective preparation, disinfection and obturation of the root canals. In the recent years, a major focus has been put on the electronic microscopy and on the use of the endomotors with flexible nickeltitanium files. To improve fracture resistance of the NiTi endodontic files, manufacturers have introduced either new alloys for file manufacturing process, such as NiTi files: Memory Wire, Blue alloy, Gold alloy or they have developed new manufacturing processes. To limit incidence and increase efficiency and flexibility, some changes have been made to the new manual and rotatory endodontic tools, namely at: the manufacturing mode, the used metal, the tip, the section of the instrument, the active part.

Cuvinte-cheie
instrumentar endodontic, sisteme rotative, tratament endodontic, aliaj NiTi, reciprocitate,

endodontic instruments, rotary systems, endodontic treatment, NiTi alloy, reciprocating movement