Particularităţile tratamentului chisturilor foliculare la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
720 8
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-27 20:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-089-053.2 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (535)
SM ISO690:2012
LUNGU, Cristina, POROSENCOV, Egor. Particularităţile tratamentului chisturilor foliculare la copii. In: Medicina stomatologică , 2019, nr. 1-2(50-51), pp. 66-78. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(50-51) / 2019 / ISSN 1857-1328

Particularităţile tratamentului chisturilor foliculare la copii

Terapeutic particularities of follicular cysts in children

CZU: 616.314-089-053.2

Pag. 66-78

Lungu Cristina, Porosencov Egor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 26 august 2019


Rezumat

Chisturile foliculare (dentigere) reprezintă leziuni benigne pseudotumorale, care apar în rezultatul perturbării odontogenezei și se caracterizează prin proliferarea epiteliului adamantin redus și acumularea de fluid chistic între coroana dintelui și însuși epiteliului adamantin redus (membrana Nasmyth) sau propriu-zis între straturile extern și intern ale acestui epiteliu. Din motivul că afecţiunea este asociată mereu cu un mugure dentar, apare o dilemă în alegerea metodei de tratament: chistectomie versus chistotomie (marsupializare), determinîndu-se posibilitatea conservării foliculului dentar pentru a permite erupţia și maturizarea lui. Scopul stiudiului este aprecierea avantajelor și dezavantajelor chistectomiei ca remediu de elecţie în tratamentul chisturilor foliculare la pacienţii pediatrici cu ocluzia în curs de maturizare. În studiu au fost analizaţi 10 pacienţi diagnosticaţi cu chist folicular și trataţi prin metodele clasice: chistectomie, chistotomie, operaţia în 2 etape. Analizînd datele literaturii și apreciind aspectele tratamentului chisturilor foliculare la copii s-a determinat că managementul chirurgical al acestor pacienţi este individual în fiecare caz, însă are o tendinţă conservativă și mini-invazivă, concept realizat datorită marsupializării

Follicular cysts are pseudotumoral benign lesions that result from impaired odontogenesis and are characterized by the proliferation of a reduced adamantine epithelium and accumulation of cystic fluid between the tooth crown and the adamantine epithelium itself (Nasmyth membrane) namely between the outer and inner layers of the epithelium. Since this impairment is always related to the dental bud, there is a problem in selecting the treatment og choice: cystectomy vs. cystotomy(marsupialisation), in order to determine the possibility to preserve the eruption and growth of the dental follicle. The purpose of this study is to assess the advantages and disadvantages of cystectomy as a treatment of choice for follicular cysts in pediatric patients with developing occlusion. The study was conducted on 10 patients diagnosed with follicular cyst and treated via classical methods: cystectomy, cystotomy, 2-stage surgery. Studies of specialized literature data and assessment of particularities of follicular cyst treatment in children showed that the surgical management of these patients should be customized for each case, having a conservative and mini-invasive tendency, due to marsupialisation.

Cuvinte-cheie
chist folicular, Marsupializare, chistectomie, chistotomie,

follicular cyst, marsupialization, cystectomy, cystotomy

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-83055</doi_batch_id>
<timestamp>1721748875</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Medicina stomatologică </full_title>
<issn media_type='print'>18571328</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>1-2(50-51)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Particularităţile tratamentului chisturilor foliculare la copii</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Cristina</given_name>
<surname>Lungu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Egor</given_name>
<surname>Porosencov</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>66</first_page>
<last_page>78</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>