Acțiunile pentru ameliorarea calității aerului atmosferic în podișul Moldovei de nord
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
319 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-19 11:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.3.054(478) (2)
Știința mediului înconjurător (514)
SM ISO690:2012
CAPCELEA, Victor. Acțiunile pentru ameliorarea calității aerului atmosferic în podișul Moldovei de nord. In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Ediția 3, 21-22 iunie 2019, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Tipogr. „Indigou Color”, 2019, pp. 282-285. ISBN 978-9975-3316-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3, 2019
Conferința "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective"
Bălți, Moldova, 21-22 iunie 2019

Acțiunile pentru ameliorarea calității aerului atmosferic în podișul Moldovei de nord


CZU: 504.3.054(478)
Pag. 282-285

Capcelea Victor
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 25 august 2019


Rezumat

This article is devoted to a priority environmental issue, namely the protection of atmospheric air in the North Moldavian Plateau. This paper draws primordial attention to actions to improve atmospheric air quality in the study region, namely: substitution of solid fuel (coal) for natural gas, the use of renewable energy and the provision of fixed pollution sources with pollutant capture facilities .

Cuvinte-cheie
Northern Moldova Plateau, atmospheric air, pollution, fixed sources, mobile sources, protection of atmospheric air