Calcuri și invenții neavenite în terminologia națională a pedagogiei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
116 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-23 11:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'373.46:37 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (825)
Educație (5805)
SM ISO690:2012
PÂSLARU, Vladimir. Calcuri și invenții neavenite în terminologia națională a pedagogiei. In: Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN(ediţia a 3‒a). Ediţia a 3‒a, 9 noiembrie 2017, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Pro Libra”, 2017, pp. 124-131. ISBN 978-9975-4371-7-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia a 3‒a, 2017
Colocviul "Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN"
Ediţia a 3-a, Chişinău, Moldova, 9 noiembrie 2017

Calcuri și invenții neavenite în terminologia națională a pedagogiei


CZU: 811.135.1'373.46:37
Pag. 124-131

Pâslaru Vladimir
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

Pentru condițiile Rep.Moldova, demonstrează autorul, este imperativă oficializarea monitorizării utilizării terminologiei pedagogice, deoarece aceasta, pe de o parte, normează pedagogia ca știință, iar pe de alta, instalează cerințe unice față de comunicarea profesională pedagogică, în final ambele acțiuni soldându-se cu o cultură comunicativ-lingvistică a educabililor mai valoroasă.

Cuvinte-cheie
epistemologie, împrumuturi, kitsch terminollogic, pedagogie, termeni, terminologie