Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
158 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-04 09:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8.632.4 (2)
Viticultură. Viță de vie. Vii (353)
SM ISO690:2012
CEBANU, Vitalie; GĂINĂ, Boris; CUHARSCHI, Mihail; DEGTEARI, Vladimir; MÎDARI, Adrian; CHIABURU, Elena; ARMAŞU, Svetlana; TERTEAC, Dumitru; VATAMAN, Iana; VOLOŞCIUC, Leonid; VOINEAC, Vasile. Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică. In: Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. 2018, nr. 3(75), pp. 16-19. ISSN 1857-3142.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Numărul 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142

Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică

Recommendations for combating the grey mold of the grape vines in ecological agriculture


CZU: 634.8.632.4
Pag. 16-19

Cebanu Vitalie1, Găină Boris1, Cuharschi Mihail1, Degteari Vladimir1, Mîdari Adrian1, Chiaburu Elena1, Armaşu Svetlana1, Terteac Dumitru1, Vataman Iana1, Voloşciuc Leonid2, Voineac Vasile2
 
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

Programul de combatere ecologică a putregaiului cenușiu al strugurilor cu utilizarea produselor inofensive pentru mediul înconjurător, prezentat mai jos, reprezintă un model de integrare a metodelor biologice, agrotehnice și imunogenetice (folosirea rezistenței soiului) de prevenire a bolii. La elaborarea programului de protecție ecologică contra putregaiului cenușiu s-au folosit date obținute în urma cercetării și determinării eficienței biologice a diferitor produse biologice de protecție cu impact minim asupra mediului ambiant (în conformitate cu reglementările elaborate de organizația internațională IFOAM).

Cuvinte-cheie
viță-de-vie, putregaiul cenuşiu, preparat biologic micotic, Gliocladin SC, Trichodermină SC, formă preparativă lichidă, Trihodex 25% WP, Enoxil, desfrunzirea (defolierea) parțială a butucilor, recomandări