Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
328 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-03 20:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (422)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1480)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate. Ediţia 12, 6 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, pp. 65-69. ISBN 978-9975-3289-0-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 decembrie 2018

Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană


CZU: 821.135.1.09
Pag. 65-69

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

Romanul românesc din ultimele decenii tinde să expulzeze tema iubirii (ca trăire afectivă nemijlocită), prin situarea ei într-un regim metaliterar, de dialog cu memoria genului. Cercetând modul în care a evoluat imaginarul amoros în literatura europeană, ajungem la concluzia că forma cea mai impactantă cultural a fost erotologia iubirii-pasiune. Iubirea-agape, cea a conjugalității în acord cu morala creștină, a fost puțin frecventată de scriitori, servind cel mai adesea drept rampă de acces la iubirea-eretică. Nicolae Dabija este printre puținii scriitori contemporani care mai abordează tema dragostei, prin racordare la tradiția discursului amoros. Scriitorul încearcă o conciliere a mitului iubirii-pasiune cu iubirea creștinească, sacrificială, care se împlinește prin căsătorie. În Romanul temă pentru acasă, elementele mitologice ale iubirii-pasiune se conjugă cu cele ale iubirii-agape, pentru a se aminti lumii postmoderne că iubirea este darul existențial cel mai prețios.

Cuvinte-cheie
iubirea-pasiune, iubirea-agape, mit, conjugalitate, sacrificiu

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-82795</doi_batch_id>
<timestamp>1627419671</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Filologia modernă: realizări şi perspective în context european</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-3289-0-6</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Recuperări ale iubirii creștinești &icirc;n literatura contemporană</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Nina</given_name>
<surname>Corcinschi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>65</first_page>
<last_page>69</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>