Alexei Mateevici și idealul unirii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
331 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-11 21:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1(478).09 (142)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1507)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Tatiana. Alexei Mateevici și idealul unirii. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate. Ediţia 12, 6 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, pp. 28-32. ISBN 978-9975-3289-0-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 decembrie 2018

Alexei Mateevici și idealul unirii


CZU: 821.135.1-1(478).09
Pag. 28-32

Butnaru Tatiana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 20 august 2019


Rezumat

În articolul de faţă şi-a găsit expresie aportul lui Alexei Mateevici la înfăptuirea Unirii din 1918. În promovarea ideilor progresiste ale timpului şi, conştientizând ,,sarcina de a lumina poporul”, Alexie Mateevici şi-a asumat responsabilitatea unei generaţii de intelectuali, care au pus piatra de temelie la înfăptuirea Unirii tuturor românilor în vatra strămoşească dacică şi înălţării ei prin nişte aspiraţii de vârf ale conştiinţei de neam, a contribuit la marea operă de renaştere spirituală a basarabenilor aflaţi la o răspântie a istoriei. Prin tot ce a creat şi a înfăptuit Alexie Mateevici, el va rămâne în analele istoriei drept ,,argumentul cel mai puternic”, dovada cea mai incontestabilă a romanităţii noastre”, expresia cea mai plauzibilă a sentimentelor şi trăirilor româneşti ale basarabenilor marcaţi de teroarea istoriei.

Cuvinte-cheie
discurs poetic, adevăr artistic, renaştere spirituală, idealul Unirii, teroarea istoriei, spiritualitatea românească, argument incontestabil