Principiul integrării în ficțiunea literară a unor concepte psihanalitice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
343 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-22 18:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (436)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1512)
SM ISO690:2012
ANIŢOI, Galina. Principiul integrării în ficțiunea literară a unor concepte psihanalitice. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate. Ediţia 12, 6 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, pp. 7-11. ISBN 978-9975-3289-0-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 6 decembrie 2018

Principiul integrării în ficțiunea literară a unor concepte psihanalitice


CZU: 821.135.1.09
Pag. 7-11

Aniţoi Galina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 19 august 2019


Rezumat

Teorie ce aparține domeniului vast al psihologiei și formă de terapie, psihanaliza este și un discurs critic, folosit în scopul analizării diverselor forme de artă. Odată cu dezvoltarea psihanalizei, aproape toate disciplinele umaniste au încercatsă-și apropie această abordare. Știința literaturii nu constituie o excepție în acest sens. Între literatură și psihanaliză s-a stabilit un raport de complementaritate, ambele având ca trăsătură comună căutarea sensului în zonele ascunse, din umbră. Prin instrumentarul său, psihanaliza oferă un model posibil de înțelegere și interpretare a textului literar. De cele mai multe ori, conceptele psihanalitice stau la baza constituirii personajului literar, relevând felul în care mecanismele psihologice determină evoluția, gândirea și comportamentul caracterelor ficționale.

Cuvinte-cheie
psihanaliza, ficțiune literară, caractere ficționale, refulare, defulare, pulsiune, nevroză, stadiul oglinzii