On invariant submanifolds of S-manifolds
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
616 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-18 17:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
515.142.22+519.6 (1)
Topologie (44)
Matematică computațională. Analiză numerică. Programarea calculatoarelor (124)
SM ISO690:2012
MAHI, Fatiha, BELKHELFA, Mohamed. On invariant submanifolds of S-manifolds. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 2019, nr. 1(89), pp. 30-38. ISSN 1024-7696.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Numărul 1(89) / 2019 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322

On invariant submanifolds of S-manifolds

CZU: 515.142.22+519.6
MSC 2010: 53C25, 53C15.

Pag. 30-38

Mahi Fatiha1, Belkhelfa Mohamed2
 
1 Department of Mathematics, University of Mostaganem (UMAB),
2 Mustapha Stambouli University
 
 
Disponibil în IBN: 16 august 2019


Rezumat

We consider invariant, pseudo-parallel and Ricci generalized pseudoparallel submanifolds of S-manifolds. We show that the submanifolds are totally geodesic under certain conditions. Also we study an invariant submanifold of Smanifold satisfying Q(,R) = 0 and Q(S, ) = 0, where S, R and  are the Ricci tensor, curvature tensor and the second fundamental form respectively.

Cuvinte-cheie
S-manifold, invariant submanifold, totally geodesic, pseudo-parallel, Ricci generalized pseudo-parallel