Modele de evaluare a costurilor rețelelor de telecomunicaţii prin fir şi fără fir
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
14 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
654:[657.474.57:330.42](478) (1)
Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare) (40)
Contabilitate (227)
Economie matematică (61)
SM ISO690:2012
VARANIŢA, Grigore; GODONOAGĂ, Anatol; COSTAŞ, Ilie. Modele de evaluare a costurilor rețelelor de telecomunicaţii prin fir şi fără fir. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 103-117. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Modele de evaluare a costurilor rețelelor de telecomunicaţii prin fir şi fără fir

Models of Wireline and Wireless Telecommunications Network Costs Evaluation


CZU: 654:[657.474.57:330.42](478)
JEL: C6.
Pag. 103-117

Varaniţa Grigore, Godonoagă Anatol, Costaş Ilie
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

În prezenta lucrare, se propun modele matematice discrete pentru evaluarea costurilor reţelelor de telecomunicaţii cu fir şi fără fir. Aceste modele vizează facilitarea identificării costului optim al reţelelor de telecomunicaţii şi sugerează anumite scenarii admisibile, dintre toate acestea, selectând varianta preferată. Utilizând anumiţi algoritmi combinatorii sau euristici, modelele identifică reţele cu cost optimal, respectând, concomitent, cerinţele calităţii de emisie a informației pentru fiecare zonă cu criteriile respective de calitate. Pentru cazul general de extindere şi optimizare a costurilor reţelelor pe întreg teritoriul ţării, sunt formulate următoarele recomandări: în dependenţă de criteriile de calitate, diferite pentru fiecare zonă conexă, se concretizează modelele de evaluare a costurilor descrise. Astfel, metodologia examinată ar permite soluţionarea problemelor de optimizare a costurilor respectând cerințele în raport cu criteriile de calitate pe întregul teritoriu al ţării.

The discrete mathematical models, described in the article, are oriented for wireline and wireless telecommunications networks costs evaluation. The models are aimed to facilitate the identification of the optimal cost and can help implement certain admissible scenarios. While using some combinational or heuristic algorithms, the models facilitate the identification of the optimal networks cost, concomitantly observing the requirements for ensuring the quality of the information emission for each area. The following recommendations are formulated for the general case of extending and optimizing the costs throughout the country: depending on the quality criteria, different for each related area, the models for assessing the costs are described. Thus, the examined methodology would allow the resolution of cost optimization problems in compliance with the requirements in relation to quality criteria throughout the country.

Cuvinte-cheie
reţea de telecomunicaţii prin fir şi fără fir, model matematic discretcombinatorial, evaluarea costului, optimizarea, modularea,

wireline/wireless telecommunications network, discrete mathematical model, cost evaluation, optimization, Modulation