Poziţionarea strategică în strategiile competitive de marketing ale întreprinderii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
189 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-19 17:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
658.8:339.137(478) (1)
Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiție (22)
Probleme generale ale comerțului. Piața (393)
SM ISO690:2012
NICULĂIȚĂ, Dumitru; RAPCEA, Vitalie. Poziţionarea strategică în strategiile competitive de marketing ale întreprinderii. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 21-32. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Poziţionarea strategică în strategiile competitive de marketing ale întreprinderii

Strategic Positioning in Competitive Marketing Strategies of Enterprises


CZU: 658.8:339.137(478)
JEL: M31.
Pag. 21-32

Niculăiță Dumitru, Rapcea Vitalie
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

În prezent, strategia de poziţionare nu mai reprezintă un simplu concept în vogă, ci s-a transformat într-o componentă fundamentală a marketingului strategic. Procesul de poziționare are o însemnătate vitală în crearea şi dezvoltarea unei strategii cu un impact semnificativ asupra competitivităţii companiilor. În acelaşi timp, poziţionarea trebuie privită ca și un efort pe termen lung, cu abordarea și investiţiile de rigoare, şi nu ca pe un simplu instrument de marketing. Fie că este vorba de o companie mică, locală, fie de o companie mare, cu o experiență bogată în piață, procesul de poziționare a pieței prezintă o importanţă vitală în elaborarea unei strategii cu un impact clar asupra competitivității companiilor şi asupra industriei în care activează, per ansamblu.

The positioning strategy is no longer a trendy concept today, but has become a fundamental component of strategic marketing. The positioning process is of vital importance in creating and developing a strategy with a significant impact on the competitiveness of companies. At the same time, positioning should be seen as a long-term effort, with rigorous approach and investments, and not as a simple marketing tool. Whether it is a small, local company or a large company with a rich market experience, the marketing positioning process is of vital importance in developing a strategy with a clear impact on the competitiveness of companies and on the industry as a whole.

Cuvinte-cheie
poziţionare, strategie de poziţionare, competitivitate, strategii de marketing,

positioning, positioning strategy, Competitiveness, marketing strategies