Negocierea comercială internațională în prestația turistică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
30 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.48:316.772.4 (1)
Turism (157)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (256)
SM ISO690:2012
PLATON, Nicolae; JURAVELI, Tatiana. Negocierea comercială internațională în prestația turistică. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 7-20. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Negocierea comercială internațională în prestația turistică

International Trade Negotiation in Tourism Services


CZU: 338.48:316.772.4
JEL: M1, M16, L83.
Pag. 7-20

Platon Nicolae12, Juraveli Tatiana1
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

În businessul turistic, negocierea comercială internațională constituie principala modalitate, prin care se accede la performanțe, în condițiile existenței unui echilibru al avantajelor pentru toate părțile. Având în vedere marile tendințe din evoluția turismului mondial, ca urmare a procesului permanent de căutări ale unor soluții, care să ducă la facilitarea schimburilor de turiști între țări, negocierile comerciale internaționale trebuie să-și amplifice prezența tot mai vădit în relațiile bilaterale, devenind, astfel, principalul și singurul mijloc de comunicare internațională în businessul turistic. În prezentul articol, se analizează modalitatea, prin care se desfășoară negocierile contemporane în businessul turistic și care constituie un argument în sprijinul determinării, pe de o parte, a necesității acestor negocieri, iar pe de altă parte, a modului și complexității petrecerii acestora.

In tourism business, international trade negotiation represents the main way to access performance, given the existence of a balance of benefits for all parties. Taking into account the great trends in the evolution of the world tourism, as a result of the permanent process of seeking solutions that will facilitate the exchange of tourists among countries, international trade negotiations must intensify their more obvious presence in bilateral relations, thus becoming the main and the most reliable means of international communication within the tourism business. This article presents the way in which modern negotiations are taking place in the tourism business and which represent an argument in support of determining the necessity of these negotiations on the one hand, and on the other hand – their way and complexity.

Cuvinte-cheie
turism, negocieri, negocieri comerciale internaționale, prestație turistică, întreprinderi turistice,

tourism, negotiations, international trade negotiations, tourism service, tourism enterprises