Повышениие энергетических характеристик биогаза:Часть 1.Технологические факторы, влияющих на процесс метаногенеза
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
295 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-26 17:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
662.767 (8)
Explozivi. Combustibili (76)
SM ISO690:2012
КОВАЛЁВ, Виктор; КОВАЛЁВА, Ольга; НЕННО, Владимир. Повышениие энергетических характеристик биогаза:Часть 1.Технологические факторы, влияющих на процесс метаногенеза. In: Intellectus. 2019, nr. 1-2, pp. 143-151. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Повышениие энергетических характеристик биогаза:Часть 1.Технологические факторы, влияющих на процесс метаногенеза

Improving the Energy Indicators of Biogas: Part 1. Technological Factors Affecting the Methanogenesis Process


CZU: 662.767
Pag. 143-151

Ковалёв Виктор1, Ковалёва Ольга1, Ненно Владимир2
 
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
 
Disponibil în IBN: 10 august 2019


Rezumat

Energetica bazată pe biogaz, dezvoltată în lume, şi în special în Republica Moldova, este una dintre componentele importante şi de perspectivă ale dezvoltării economiei şi asigurării securităţii ecologice în societate. În materialul dat este prezentată analiza ştiinţifi copractică a problemelor în acest domeniu şi căile de rezolvare a acestora. A fost elaborat conceptul, sunt descrise elaborările noi care vizează atingerea acestor obiective, inclusiv caloricitatea înaltă a biogazului la nivelul de gaz natural.

Biogas-based power engineering, developed in the world, and in particular in Moldova, is one of the important and promising components of economic development and environmental safety for society. The scientifi ctechnical analysis of the state of the problems and ways to solve them is presented. A concept has been developed and a description of new developments, aimed at achieving these goals, including the high caloricity of biogas at the natural gas level is provided.

Cuvinte-cheie
biogaz, biomasă, gazele impurificatoare, substanţe biologic active,

Biogas, biomass, admixture gases, biologically active substances