Indicatori ai știinţei deschise monitorizaţi de IBN (publicaţii în acces deschis, descărcări, accesări)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
916 19
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-11 19:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891+001.818 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1119)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena, BOTNARU, Viorica. Indicatori ai știinţei deschise monitorizaţi de IBN (publicaţii în acces deschis, descărcări, accesări). In: Intellectus, 2019, nr. 1-2, pp. 120-129. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Indicatori ai știinţei deschise monitorizaţi de IBN (publicaţii în acces deschis, descărcări, accesări)

Open Science Indicators Monitored by NBT (open access publications, downloads, hits)

CZU: 001.891+001.818

Pag. 120-129

Ungureanu Elena, Botnaru Viorica
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 9 august 2019


Rezumat

Indicatorii Știinţei Deschise devin tot mai importanţi în politicile de acces deschis europene. Numărul indicatorilor despre care se discută este impunător (peste 130), dar cei mai importanţi sunt practicaţi tot mai frecvent și deja pot fi supuși analizelor cantitative. Instrumentul Bibliometric Naţional (parte a platformei ȘTIU.md) monitorizează câţiva dintre acești indicatori, și anume numărul de articole în acces deschis, numărul de descărcări și numărul de accesări ale publicaţiilor încărcate pe platformă. Prin analiza lor se pot stabili clasamente, care pot fi de real folos factorilor decidenţi, evaluatorilor, pentru a sprijini evaluarea calitativă a rezultatelor știinţifi ce.

hits). Open Science indicators are becoming increasingly important in open European access policies. The number of indicators discussed is overwhelming (over 130), but the most important are being practiced more and more and can already be subjected to quantitative analysis. The National Bibliometric Tool (part of the ŞTIU.md platform) monitors some of these indicators, namely the number of open access articles, the number of downloads and the number of hits. By analyzing the OS indicators, it is possible to establish rankings, which can be of real use to the decision makers, the evaluators, in order to support the qualitative evaluation of the scientifi c results

Cuvinte-cheie
ȘTIU.md, IBN, Știință Deschisă, indicatori ai știinţei deschise, publicaţii în AD, descărcări ale publicaţiilor, vizualizări/accesări ale publicaţiilor,

ȘTIU.md, NBT, open science, open science indicators, downloads of publications, views/hits of publications